ConQuaestor: Verkiezingsdebat op verantwoordingsdag

16 mei 2012 Consultancy.nl

Vandaag - op de derde woensdag in mei - is het Verantwoordingsdag, de dag waarop de regering verantwoording aflegt over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Rijksoverheid en de ministeries presenteren hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer en daarnaast publiceert ook de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. Verantwoordingsdag bestaat sinds 2000, het wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd.

Te veel focus op politiek
Volgens ambtenaren gaat Verantwoordingsdag te teveel over de politiek en te weinig over de prestaties van de overheid. Doordat Verantwoordingsdag dit jaar midden in de verkiezingstrijd plaatsvindt is er een groot risico dat het door politieke partijen wordt ingezet als een campagnepodium. Er is een aanzienlijke kans dat Verantwoordingsdag dus verandert in een verkiezingsdebat. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor onder ambtenaren.

Overheid moet meer informatie verschaffen
De ambtenaren vinden dat de huidige vorm en inhoud van Verantwoordingsdag onvoldoende recht doen aan het belang van een goede verantwoording. Niet alleen de financiële cijfers zijn belangrijk, maar ook de vraag of alle gewenste investeringen en beleidsvoorstellen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Over deze resultaten zou de overheid veel meer informatie moeten verschaffen richting de burger.

Verplicht nummer
Een veel gehoorde opmerking onder ambtenaren is dat Verantwoordingsdag anno 2012 ‘een verplicht nummer’ is. In tegenstelling tot Prinsjesdag is de invulling en beleving totaal anders. Waar in september de media wekenlang berichten over de nieuwe begroting, is in mei nauwelijks aandacht voor de realisatie, terwijl Verantwoordingsdag het hoogtepunt van het parlementaire jaar zou moeten zijn. Door het gebrek aan media-aandacht, en de beperkte communicatie van de overheid richting de burger, heeft Verantwoordingsdag weinig status en uitstraling. Dat steekt de ambtenaren, want zij zijn trots op het werk dat zij doen.

Nieuws