First Consulting ontwikkelt meteropname dashboard

15 mei 2012 Consultancy.nl

First Consulting heeft voor een grote netbeheerder een dashboard ontwikkeld dat de status van meteropname inzichtelijk maakt. Dit uniforme platform geeft teamleiders inzicht in de voortgang van meteropname, de redenen van ontbrekende meterstanden en de tijdsbesteding van meteropnemers. Hierdoor kunnen de teamleiders effectiever en efficiënter sturen op het opname proces.

First Consulting realiseert inzicht in meteropname
Iedereen heeft wel eens de deur open gedaan voor een meteropnemer. Het opnemen van de meterstanden van gas en elektra duurt vaak niet langer dan twee minuten. Het lijkt een simpel proces en de meeste mensen zullen er waarschijnlijk nooit verder over nadenken, maar achter deze ogenschijnlijk simpele handeling schuilt een complex systeem. Het is voor een netbeheerder wettelijk verplicht om eens in de 3 jaar bij alle klanten in huis te komen om daar de meterstand op te nemen. First Consulting heeft onlangs voor een grote netbeheerder een dashboard ontwikkeld dat de status van deze meteropname inzichtelijk maakt.

Achtergrond
Meterstanden zijn de basis van de jaarafrekeningen van gas- en energieleveranciers. Bij het bepalen van deze meterstanden wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten standen: bedrijfsopgenomen, klantopgenomen en geschat. Bedrijfsopgenomen standen worden door meteropnemers van de netbeheerder van de meter afgelezen. Wanneer een meteropnemer geen toegang kan krijgen tot de meter (bijvoorbeeld omdat er niemand thuis is), doet de meteropnemer een antwoordkaart in de brievenbus. De klant wordt gevraagd deze kaart terug te sturen met de nieuwe meterstand erop of de meterstand door te geven via internet of telefoon. Er wordt dan gesproken van klantopgenomen standen. Als na een bepaalde tijd geen bedrijfsopgenomen of klantopgenomen stand bekend is, berekent de netbeheerder een geschatte stand op basis van de energieverbruiken uit voorgaande jaren. First Consulting is gevraagd de verdeling tussen deze drie soorten standen middels een dashboard overzichtelijk in beeld te brengen.

Werkwijze
Wanneer meteropnemers op pad gaan, nemen zij een apparaat mee dat aangeeft bij welke adressen zij langs moeten gaan en waarin zij de afgelezen standen kunnen invullen. First Consulting heeft de gegevens, die uit deze apparaten voortkomt, gebruikt als belangrijkste input voor het bouwen van het dashboard. In nauwe samenwerking met de netbeheerder is bepaald dat dit dashboard op interactieve wijze een statusoverzicht van de meteropname per regio en periode moet geven. Daarnaast is ook de reden van het ontbreken van een bedrijfsopname meegenomen, evenals de tijd die de meteropnemers besteden aan het verzamelen van de standen.

De samenwerking met medewerkers van de netbeheerder was een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het dashboard. Aangezien deze medewerkers het dashboard een aantal jaren zullen gaan gebruiken, is er goed naar hun wensen geluisterd. Daarbij moest een goede afweging gemaakt worden tussen de wensen van de medewerkers en wat er technisch haalbaar was. Het bewaken van dit evenwicht vroeg vaak om creatieve oplossingen.

First Consulting

Voordelen
Op het uiteindelijke dashboard kunnen de teamleiders van de meteropnemers in één oogopslag zien wat de status is van de meteropname. Bij hoeveel klanten zijn de meteropnemers niet in staat geweest om de standen zelf op te nemen? Hoeveel meters moesten er minimaal opgenomen worden om aan de interne doelstelling en wettelijke verplichting te voldoen, en hoeveel daarvan zijn er daadwerkelijk opgenomen? In welke regio’s worden de doelstellingen gehaald en wat zijn de probleemgebieden? Voor het beantwoorden van deze vragen maakten teamleiders in het verleden vaak gebruik van losse, soms zelf gebouwde rapportages. Het door First Consulting ontwikkelde dashboard biedt één platform waarop de teamleiders dagelijks een betrouwbare rapportage kunnen inzien, die voor elke teamleider op dezelfde manier is opgebouwd.

First Consulting zoekt nieuw talent
First Consulting heeft groeidoelstellingen en is daarom altijd op zoek naar nieuwe talenten die zich kunnen vinden in hun pragmatische en no-nonsense werkwijze. Zie ook het bericht First Consulting groeit en lanceert recruitmentcampagne. Heb je interesse om te werken voor First Consulting? Neem dan contact op met recruitment@firstconsulting.nl.

Nieuws