Berenschot evalueert nieuwe fusiegemeente Maashorst

02 juni 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) heeft adviesbureau Berenschot ingeschakeld om de komende tijd fusiegemeente Maashorst te evalueren.

Begin dit jaar fuseerden de voormalige Noord-Brabantse gemeenten Landerd en Uden tot Maashorst (aantal inwoners: 58.384). Deze fusiegemeente bestaat naast Uden en Landerd eveneens uit de kernen Volkel, Odiliapeel, Reek, Schaijk en Zeeland. 

Voorafgaand aan de fusie eiste de Tweede Kamer dat de samenvoeging binnen afzienbare tijd geëvalueerd moet worden indien hij zou doorgaan. Daarbij werd vooral om aandacht gevraagd voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek – die pal naast de gemeente Oss liggen, waar ze zich ook bij zouden kunnen aansluiten.

Berenschot evalueert nieuwe fusiegemeente Maashorst

Het ministerie van BZK stemde in met de eis van de Tweede Kamer, waarna de fusie officieel werd. Daarop loste het ministerie van BZK zijn belofte in door de specialisten van adviesbureau Berenschot in te schakelen. Deze evalueren de komende twee jaar de gemeentelijke fusie.

Voorbereidende fase

Het evaluatieproces van Berenschot is opgedeeld in drie fases. De eerste – die afgelopen maand begon en deze maand zal worden afgerond – staat vooral in het teken van voorbereidingen. Denk daarbij aan het verzamelen van input die dient als basis voor de uiteindelijke evaluatie. 

Om die input te bemachtigen gaan de onderzoekers in gesprek met verschillende betrokkenen, zoals met wethouders, burgemeester, gemeentesecretaris, griffier en eveneens met enkele inwoners van de gemeente Maashorst.

Daarnaast organiseert Berenschot tijdens de eerste fase een bijeenkomst waarin wordt gesproken met de gemeenteraad van Maashorst. Ook gaan de adviseurs in gesprek met het ministerie van BZK en de provincie Noord-Brabant.

Tweede fase

Tijdens de twee fase – die loopt van juli tot en met september – spreekt Berenschot met een bredere groep van betrokkenen. In het bijzonder wordt dan in grotere mate gesproken met de inwoners van de verschillende kernen van Maashorst.

Ook organiseren de adviseurs de komende zomer vier bijeenkomsten waar discussies plaatsvinden met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij onder andere aan onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en sport- en carnavalsverenigingen.

Berenschot gaat ook in deze fase in gesprek met de gemeenteraad van Maashorst. Tevens zullen de adviseurs gedurende deze zomer gaan praten over de fusie met burgemeesters en wethouders van drie buurgemeenten en met het bestuur van de provincie Noord-Brabant.

Eindfase: de evaluatie

Het duurt vervolgens even voordat Berenschot weer terugkomt in Maashorst. Dat gebeurt medio 2024. Dan gaat het bureau opnieuw in gesprek met alle betrokkenen om na te gaan hoe de fusie heeft uitgepakt. Ook wordt dan aan alle inwoners gevraagd een enquête over de fusie in te vullen.

Tijdens de laatste fase voeren de onderzoekers – net zoals tijdens de tweede fase – een zogenaamde benchmarkanalyse uit. Daarbij wordt de gemeente Maashorst vergeleken met andere fusiegemeenten, onder andere op financieel vlak. 

Na afloop hiervan schrijft Berenschot een eindrapport. Dat document – dat ook naar de Tweede Kamer wordt gestuurd – zal dienen als basis om te bepalen of de fusiegemeente Maashorst al dan niet moet blijven voortbestaan en vooral: onder welke omstandigheden.

Volgens het Brabants Dagblad bestaat er een mogelijkheid dat Maashorst de kernen Schaijk en Reek naar aanleiding van de evaluatie verliest. In dat geval ligt het volgens de regionale krant voor de hand om de twee kernen bij de gemeente Oss te voegen.