Squarewise begeleidt realisatie duurzaam warmtenet

09 mei 2012 Consultancy.nl

De provincie Zuid-Holland, HVC en de Drechtsteden gemeenten* zijn met 5 lokale woningcorporaties** en projectontwikkelaar ABB een overeenkomst aangegaan om samen op lokaal niveau woningen, winkels en bedrijven van duurzame warmte te voorzien. Met de samenwerking gaan de partners de energievoorziening in de regio verduurzamen en de jaarlijkse CO2 uitstoot sterk verminderen. Het Amsterdamse adviesbureau Squarewise is de afgelopen 2 jaar als onafhankelijk procesbegeleider verantwoordelijk geweest voor het realiseren van voortgang.

Warmtenet binnen Dordrecht

In samenwerking met de gemeente Dordrecht en de woningcorporaties realiseert afval- en energiebedrijf HVC een warmtenet binnen Dordrecht. Hiermee wordt vanuit hun afvalenergiecentrale 50 MW aan restwarmte geleverd aan woningen en bedrijven in de stad. Aan de andere kant van de rivieren gaan gemeenten en corporaties aan de slag in een zogenaamde kralenstrategie. Straten, wijken en bedrijfsgebouwen worden aangesloten op een duurzame warmtevoorziening op lokaal niveau, zoals een bio-WKK of WKO. Op termijn worden deze kralen aan elkaar geregen en aangesloten op het warmtenet in Dordrecht. En op lange termijn misschien zelfs op het warmtenet van Rotterdam. Door een groot net kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en kan echte marktwerking plaatsvinden.

Besparing van 36.000 ton CO2 per jaar
Duurzame warmte zorgt voor tot 50% aan CO2 besparing vergeleken met het gebruik van aardgas. Als alle kralen in de Drechtsteden aan elkaar worden geregen, wordt het equivalent van ongeveer 25.000 woningen voorzien van duurzame warmte en koude. Daardoor wordt 36.000 ton CO2 per jaar bespaard, gelijk aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van 16.000 auto’s, of het installeren van 32 windturbines. In tijden van crisis proberen corporaties stabiliteit en zekerheid voor hun huurders te realiseren. Omdat de prijs van gas de komende jaren naar verwachting sterk zal stijgen kunnen huurders met duurzame warmte hun energiekosten in de hand houden. Ook zorgt de warmtevoorziening voor extra werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio, een van de redenen voor de provincie Zuid-Holland om actief te participeren.  

* De Drechtsteden gemeenten = Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht

** De 5 lokale woningcorporaties = Trivire, Tablis Wonen, Woonbron, Woonkracht10 en Rhiant

Nieuws

Meer nieuws over