Deloitte onderzoekt digitale loket van de Omgevingswet

25 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge heeft adviesbureau Deloitte ingeschakeld om het digitale loket van de Omgevingswet onder de loep te nemen. 

Aanvankelijk zou de Omgevingswet – die in 2015 werd aangenomen – in 2017 worden ingevoerd. Deze vervangt tientallen wetten en honderden regels die de ruimtelijke ordening in ons land bepalen, door al die wetten en regels te vereenvoudigen en samenvoegen. 

Vanzelfsprekend is de invoering van een dergelijke grote wet een enorme klus – zo’n enorme klus zelfs dat de introductie al aantal keer is uitgesteld. Begin dit jaar gebeurde dit opnieuw vanwege ICT-problemen, waardoor de invoering van de Omgevingswet op z’n vroegst pas in 2023 zal geschieden. 

Deloitte onderzoekt digitale loket van de Omgevingswet

Om deze ICT-problemen zo snel mogelijk te verhelpen, schakelde Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, onlangs de experts van Big Four-kantoor Deloitte in. Deze onderzoeken momenteel onder andere het beheer van het zogenaamde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Het DSO ondersteunt de uitvoering van de wet via het internet. Meer concreet is het DSO het digitale loket waar initiatiefnemers – zoals iemand die een huis wil bouwen, overheden en andere belanghebbenden – snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. 

Vier taken

De specialisten van Deloitte hebben in totaal vier taken gekregen van minister De Jonge. Allereest moeten ze de risico’s rondom het DSO – geformuleerd in een rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (AIT), het voormalige Bureau ICT-Toetsing – onder de loep nemen. 

Daarnaast zullen de experts van het accountants- en adviesbureau de aanbevelingen die het AIT heeft gedaan om het DSO te verbeteren (en die te vinden zijn in het eerdergenoemde rapport) gaan onderzoeken en toetsen op hun haalbaarheid. 

Verder heeft De Jonge aan de adviseurs gevraagd om de maatregelen te analyseren die inmiddels zijn getroffen om het DSO te beheren. Daarbij – en dat is taak vier – wil de minister ook weten of extra beheermaatregelen nodig zijn om de risico’s bij de invoering van de Omgevingswet te beperken.

Alles gaat volgens planning, aldus De Jonge

In een recent gesprek met de Tweede Kamer wilde De Jonge niet vertellen of en, zo ja, wanneer Deloitte zijn resultaten openbaar maakt. Waar hij wel iets over kwijtwilde tijdens dat debat: de geplande invoeringsdatum. “Er zijn op dit moment geen redenen om van 1 januari 2023 af te wijken.” 

De Tweede Kamer heeft met deze datum ingestemd. De Eerste Kamer moet hier nog zijn licht over laten schijnen. Dat gebeurt op z’n vroegst in juni. Als ook die stemming erop zit, moet duidelijk zijn of de invoering al dan niet zal geschieden op 1 januari 2023 – hoewel de onderzoeksresultaten van Deloitte daar mogelijk nog verandering in kunnen brengen.