Externe bureaus evalueren het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

16 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Andersson Elffers Felix (AEF) en Royal HaskoningDHV geselecteerd om het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw te evalueren.

Het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) werd in 2017 opgestart om de risico’s rond de verschillende vormen van mijnbouw beter in kaart te brengen. Directe aanleiding voor het programma was een studie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de aardbevingen in Groningen als gevolg van de jarenlange gaswinning in het gebied.

De OVV stelde vast dat mogelijke schade- en veiligheidsrisico’s ten gevolge van de aardgasproductie in Groningen onvoldoende zijn beschouwd en gecommuniceerd. Daarbij werd opgemerkt dat ook voor andere vormen van mijnbouw de kwantificering van dreiging en risico’s tekortschoot.

Externe bureaus evalueren het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

Daarom richt het KEM-programma zich op alle soorten mijnbouwactiviteiten in de diepere ondergrond – oftewel dieper dan 500 meter – die onder de Nederlandse Mijnbouwwet vallen. En dat zijn er meer dan je wellicht verwacht – denk naast de ‘usual suspects’ als gas en olie ook aan zout- en aardwarmtewinning, maar ook aan opslag van vaste stoffen, CO2 en aardgas.

Naast het versneld opbouwen van de kennis over de effecten en risico’s van al deze mijnbouwactiviteiten, richt het KEM zich op het intensiveren van multidisciplinaire samenwerking tussen (inter)nationale onderzoekscentra en universiteiten, en het ontwikkelen van onafhankelijke, openbaar toegankelijke en gevalideerde kennis en instrumenten ter beoordeling van de effecten en -risico’s van mijnbouw.

AEF en Royal HaskoningDHV zullen de doelmatigheid en effectiviteit van het KEM onder de loep nemen. Vanuit AEF wordt de evaluatie verzorgd door adviseurs Yannick Lataster – die optreedt als projectleider – Bene Colenbrander en Maarten van Poelgeest en student Floortje Jorna, die momenteel stageloopt bij AEF. Vanuit Royal HaskoningDHV is senior project manager energy Taco Hoenkamp betrokken.

Lataster laat weten uit te kijken naar de evaluatie, waarbij hij er in het bijzonder op wijst dat het KEM vanwege zijn onderzoek naar de winning van aardwarmte en opslag van CO2 ook bijdraagt aan de realisatie van de energietransitie, zowel in Nederland als internationaal.

“Het is een voorrecht om als organisatieadviseur én afgestudeerd geoloog/geofysicus dit programma in haar dynamische context te mogen evalueren en bij te dragen aan het beeld en het belang van de mijnbouw in een duurzame toekomst”, aldus Lataster.