Leeuwendaal: Doorstroom in overheidssector stagneert

01 mei 2012 Consultancy.nl

De doorstroom en uitstroom van ambtenaren valt stil. Dit leidt tot een tekort aan jong talent, innovatie en ontwikkeling in de publieke sector. Uitstel en getreuzel bij de overheid is de oorzaak van de huidige stilstand. Dat zegt Edward Hermans, directeur van adviesbureau Leeuwendaal.

Volgens Hermans kan de overheid op dit moment geen kant op. De publieke sector wil aan de ene kant veel arbeidsplaatsen wegbezuinigen. Daar staat tegenover dat de vergrijzing in de komende jaren juist voor een tekort aan personeel zal zorgen. “Een deel van de mensen die je nu ontslaat, heb je straks weer nodig”, aldus Hermans.

Lees ook het bericht: Ruim 40% van de ambtenaren jonger dan veertig jaar ontevreden

Kaasschaafmethode
Het gebrek aan daadkracht van de overheid leidt tot verplichte mobiliteit in plaats van natuurlijk verloop. Gevolg hiervan zijn hoge kosten en langdurige trajecten. Bovendien kiest de overheid, als ze overgaat tot concrete bezuinigingen, vaak voor de kaasschaafmethode. Ook dit is inefficiënt. “In plaats van op elke afdeling 10% te bezuinigen, moeten bepaalde activiteiten die niet goed lopen worden gestaakt en worden uitbesteed aan de markt om ruimte te maken voor investeringen in kern-activiteiten”, zei Hermans.

Vrijwillige mobiliteit
Hermans pleit daarom voor stimulering van vrijwillige mobiliteit en het opheffen van blokkades. Een voorbeeld van zo’n blokkade is pensioenschade voor ambtenaren bij ontslag, die op kan lopen tot 55%. De overheid moet haar vertrekregeling aantrekkelijker maken en verduidelijken dat inkomenszekerheid niet hetzelfde is als baanzekerheid.

Nieuws

Meer nieuws over