Boer & Croon: Ambtenaren ontevreden over carriere

18 januari 2012 Consultancy.nl

Ruim 40% van de ambtenaren jonger dan veertig jaar is ontevreden over hun toekomst-perspectief binnen de overheid. De hiërarchische structuur en cultuur zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Boer & Croon en online platform re.Public.

Het onderzoek is gehouden onder 248 jonge ambtenaren tot 40 jaar, werkzaam voor het openbaar bestuur, en maakt inzichtelijk hoe zij aankijken tegen de overheid als werkgever en hun eigen toekomstperspectief. “De overheid is het meest vergrijsd van alle sectoren en toch zijn het voornamelijk jonge ambtenaren of de ambtenaren in spé die getroffen worden door de bezuinigingen vanwege hardnekkige anciënniteitregels. Juist een overheid die klein en krachtig wil zijn, moet investeren in haar eigen vitaliteit” aldus Boer & Croon adviseur Wieke van der Heide.

Overheid lijkt stuurloos
Jonge ambtenaren hebben begrip voor de bezuinigingen, maar niet voor de wijze waarop deze worden doorgevoerd. Zij vinden dat er nu vooral wordt geschaafd om snel te kunnen korten en dat er weinig wordt nagedacht over de gevolgen hiervan op de lange termijn. “Als je weet waar je naar toe wilt, dan anticipeer je daarop en investeer je daarin. Vanuit dit perspectief gezien lijkt de overheid op het moment stuurloos,” aldus Van der Heide. Slechts 20% van de jonge ambtenaren geeft aan dat zij bekend zijn met het strategisch HR-beleid van hun organisatie. Slechts 11% kan benoemen hoe top van hun organisatie zich inzet voor de verbetering van het werkgeverschap. Jonge ambtenaren begrijpen ook niet waarom hun leidinggevenden zich geen zorgen maken over de immense natuurlijke uitstroom (alleen bij het Rijk gaat het al om 30 duizend ambtenaren de komende 4 jaar) en het verlies aan kennis dat daarmee gepaard gaat.

Samenwerken is een belangrijke uitdaging
Het onderzoek laat verder zien dat 80 procent van de ondervraagden vindt dat verschillende overheidsinstanties meer moeten samenwerken zodat betere doorstroommogelijkheden ontstaan. Samenwerking verloopt nu vaak zeer moeizaam. “Weten waar je staat en waar je naar toe wilt is altijd nummer 1. Maar alleen al een dergelijke analyse kunnen overheden ook samen oppakken om vervolgens de mogelijkheden voor uitwisseling te onderzoeken”, vindt Van der Heide.

Cultuuromslag noodzakelijk
Twee derde van de jonge ambtenaren geeft aan bewust voor de overheid gekozen te hebben. Ze willen ook graag behouden blijven en hebben talloze ideeën om de overheid aantrekkelijk te houden voor jong talent. Meer dan de helft vindt dat er te weinig met hun ideeën wordt gedaan, dus ook dat zou beter moeten. Maar het meest cruciaal vinden jonge ambtenaren dat er een cultuuromslag plaatsvindt, dat oude paradigma’s doorbroken worden en de aandacht voor persoonlijke groei en kwaliteit het straks wint van de hiërarchische groei en anciënniteit.

Nieuws

Meer nieuws over