Eiffel biedt springplank voor young professionals in energiemarkt

07 april 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Eiffel-talentenprogramma van de businessunit Energie & Transitie krijgt een boost. Voortaan stoomt Eiffel elk half jaar nog meer jonge professionals klaar. Het programma is samen met partners in de keten opgezet, waarbij professionals van onder meer energiebedrijven en netbeheerders masterclasses geven. “Zo spelen we in op de groeiende vraag naar hoogopgeleide professionals in de wereld van de energietransitie.”

Consultancy- en interim-dienstverlener Eiffel startte anderhalf jaar geleden met de eerste talentenklas. Sindsdien zijn er drie klassen geweest waarin in totaal dertig afgestudeerden een intensief lesprogramma gevolgd hebben. Het jonge talent krijgt masterclasses van professionals uit de energiesector, in de eigen collegezaal op het hoofdkantoor van Eiffel in Arnhem.

Na dit ‘fasttrack’-deel van het ontwikkelprogramma worden de pas afgestudeerden ingezet bij netbeheerders of energie- dan wel meetbedrijven. Na een half jaar stromen ze door voor een vervolgopdracht bij dezelfde of een andere opdrachtgever. Tot dusver had elke lichting plaats voor tien afgestudeerden, maar de komende lichting bestaat uit twintig talenten.

Martin Wolfswinkel en Flore de Kort - EIFFEL

Vraag naar medior professionals

“Ons programma is een springplank voor afgestudeerd talent, zodat ze kunnen doorgroeien naar de middenlaag van organisaties. We zien al jaren dat juist in de energiesector veel vraag is naar medior professionals, en dat neemt alleen maar toe. Iedereen staat te springen om mensen met gerichte ervaring in bijvoorbeeld de energietransitie”, constateert Martin Wolfswinkel, directeur van de business unit Energie & Transitie.

“Er is een enorm tekort aan goed geschoolde mensen, maar het gaat veel verder dan dat”, legt hij uit. “Als we de energietransitie willen laten slagen, is er in de komende jaren in alle lagen van organisaties mankracht nodig.”

Het talentenprogramma is gericht op drie marktsegmenten: netbeheerders, commerciële bedrijven in de energiesector en het publieke domein. Eiffel richt zich met het programma specifiek op starters om het grote tekort aan professionals in de energiemarkt tegen te gaan.

“Met onze recruitmenttak kunnen we natuurlijk professionals uit de markt aantrekken, maar omdat iedereen in de energiesector al in diezelfde vijver talent zoekt, is dat niet voldoende. We vinden het daarom een veel beter idee om de pool van mediors te voeden met slimme schoolverlaters. We leiden het toekomstige potentieel voor de energiesector zelf op.”

Managers zelf geven masterclass

Het programma is samen met partners van Eiffel opgezet. Eerst heeft het bedrijf interviews gehouden in de markt.

“We kregen terug dat partijen in de sector zo’n talentenklas verfrissend vinden”, vertelt Wolfswinkel. “Bij een netbeheerder hoorde ik een manager heel enthousiast spreken over netstrategie. Zo kwam ik op het idee om zulke managers zelf masterclasses te laten geven. Je draagt de kennis in de sector op een mooie manier over op jonge professionals: meteen aan het begin van hun traineeship.”

“Omdat iedereen in de energiesector al in diezelfde vijver talent zoekt, vinden we het een veel beter idee om de pool van mediors te voeden met slimme schoolverlaters.”

Ook de managers zelf bleken dit een goed idee te vinden. “Eigenlijk kregen we van alle managers die we benaderden een toezegging voor de gastcolleges. Er is veel aanbod van traineeships, bij consultancybureaus en ook bij onze opdrachtgevers zelf. Wat dit programma zo uniek maakt is dat het mede tot stand is gekomen met alle schakels in de energieketen.”

“En elke schakel levert ook zijn bijdrage in het programma. We bieden een ketenoverstijgend programma aan en geven talenten de kans om zich de komende jaren verder te ontplooien. Zo spelen we in op de groeiende vraag naar hoogopgeleide professionals in de wereld van de energietransitie.”

Frisse blik

Flore de Kort maakte deel uit van de eerste lichting van het talentprogramma. “Ik heb de energiewereld in die eerste dagen meteen goed leren kennen. Je ontdekt dankzij de diversiteit aan gastsprekers wat de samenhang is tussen alle spelers op de markt, en hoe het zit met wetgeving. Ik begon meteen na mijn studie bedrijfskunde en het programma sloot echt naadloos aan.”

“Intussen heb ik bij een netbeheerder en een meetbedrijf gewerkt, en binnenkort start ik bij een energieleverancier. Je doet bij verschillende partijen in de sector ervaring op. Via Eiffel maak je heel snel de benodigde kennis eigen. Je komt ergens binnen met een frisse blik, en doet altijd een stapje extra voor je opdrachtgever. Bovendien kun je sparren met collega’s. Dat is prettig in zo’n complexe markt.”

Nu werkt De Kort bij Fudura, een meetbedrijf dat energiedata uitleest voor de zakelijke markt, zoals bij kantoren en fabrieken. “Omdat ik op de afdeling data-management zit, maak ik veel van die complexiteit dagelijks mee.”

“Ik draag bij aan het bouwen van dashboards, werk mee aan het optimaliseren van de dagelijkse operatie, verzorg kennisdelingen middels het ontwikkelen en uitvoeren van een opleidingsplan en zorg voor de verbinding tussen medewerkers. Allemaal processen waarmee we de organisatie en uiteindelijk de markt een stukje beter kunnen maken.”

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Ze ziet een mooie toekomst voor zichzelf in de energiesector. “Het is een heel innovatieve markt. Er moet ook nog heel veel gebeuren in de energietransitie. Dat maakt het interessant om in deze sector te werken.”

“Ik hoop een flinke hoeveelheid ervaring op te kunnen doen. Tijdens mijn studie dacht ik er niet zo concreet aan, maar ik wil echt wat bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat ik dat bij een tof vernieuwend en mensgericht bedrijf als Eiffel kan doen, maakt het alleen maar mooier.”