Bedrijventerrein in Ermelo denkt na over verduurzamingsstappen

06 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Bedrijventerrein Veldzicht in het Gelderse Ermelo is aan het kijken hoe het zijn vastgoed en bedrijfsvoering kan verduurzamen. Experts van adviesbureau ERNON bieden ondersteuning bij deze zoektocht.

Voor de Nederlandse economie zijn bedrijventerreinen van groot belang. Ons land telt ongeveer 3.500 bedrijventerreinen, die goed zijn voor zo’n 30% van alle werkgelegenheid. Een van de minder positieve neveneffecten van deze terreinen is dat de economische activiteiten vaak hand in hand gaan met veel CO2-uitstoot. En dat is met het oog op de Parijse klimaatdoelstellingen niet zo’n welkom gegeven.

Niet voor niets stellen onderzoekers van Buck International Consultants (BCI) dat bedrijventerreinen een cruciale rol kunnen vervullen binnen de energietransitie.

Bedrijventerrein in Ermelo denkt na over verduurzamingsstappen

Ermelo – een Nederlandse gemeente op de Veluwe met net geen 27.000 inwoners – is zich goed bewust van de noodzaak en kansen voor verduurzaming

Eind maart verzamelden tal van belanghebbenden zich op een congres om met elkaar te bepalen op welke manier het Ermelose bedrijventerrein Veldzicht kan worden verduurzaamd, zodat het toekomstbestendig wordt. Naast ondernemers waren ook vertegenwoordigers van de gemeente Ermelo en de provincie Gelderland aanwezig.

In de aanloop naar het congres lieten tal van ondernemers hun panden doorlichten op duurzaamheid. Dit traject werd uitgevoerd door experts van ERNON, een adviesbureau dat zich specialiseert in verduurzamingsvraagstukken.

Op het congres presenteerde het adviesbureau enkele uitkomsten van zijn onderzoek. Ook stelde het een vraag: wat willen de gemeente, de provincie en de ondernemers precies met bedrijventerrein Veldzicht?

Vanzelfsprekend is het antwoord op die vraag uitgebreid en complex. Om die reden spraken de aanwezigen tijdens het congres af om de komende tijd te werken aan het opstellen van een gezamenlijk duurzaamheidsplan (met bijbehorende acties). ERNON blijft tijdens dit traject betrokken als adviseur.

“Energie besparen en duurzame energie opwekken is urgent, net als het nemen van klimaatmaatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen”, zegt duurzaamheidswethouder Leo van der Velden (SGP). “Het is mooi dat we een netwerk vormen waardoor we kunnen profiteren van elkaars kennis.”