Geen integriteitsschendingen bij verkoop grond in Maasdriel

05 april 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de gemeente Maasdriel is geen sprake geweest van integriteitsschendingen door een voormalig raadslid en wethouder. Dat concluderen onderzoekers van Berenschot na een onafhankelijke doorlichting.

De zaak draait om de verkoop van grond binnen een nieuwbouwproject in Ammerzoden, een dorp binnen de Gelderse gemeente Maasdriel. Volgens de VVD- en de PvdA/GroenLinks-fracties van Maasdriel zouden een voormalig raadslid en een wethouder van het CDA niet hebben gehandeld in overeenstemming met de gemeentewet en gedragscode integriteit.

Op basis van eigen onderzoek meenden de twee fracties dat de CDA-politici op oneigenlijke wijze financieel hebben geprofiteerd van de aan- en verkoop van stukjes grond voor woningen en tuintjes, waarvan de aanleg eigenlijk buiten het bestemmingsplan van Ammerzoden viel.

Berenschot: ‘Geen sprake van integriteitsschendingen in Maasdriel’

Zo zou de wethouder een misdrijf hebben begaan door misbruik te maken van zijn gezag: in zijn rol van wethouder zou hij de eigenaar van een stuk grond onder druk hebben gezet om die grond te verkopen aan het tevens beschuldigde raadslid. Ook zou de raad op een aantal punten niet goed zijn geïnformeerd.

Opgeteld was volgens de fracties sprake van bedrog en oplichting, waarvoor tegen de twee politici aangifte zou moeten worden gedaan.

Henny van Kooten, de burgemeester van Maasdriel, merkte het onderzoek van de twee fracties aan als “gedegen werk”. Desondanks rees binnen de gemeente de vraag of de getrokken conclusies voldoende onderbouwd waren. In combinatie met de ernst van de beschuldigingen vormde dit aanleiding voor de gemeenteraad om Berenschot in te schakelen voor een onafhankelijk onderzoek.

Geen aanleiding tot aangifte

De onderzoekers kregen de taak om vast te stellen of de gemeente inderdaad aangifte moet doen tegen de twee (voormalige) politici. De conclusie van Berenschot gaat in tegen die van het eerdere onderzoek van de twee gemeentefracties: de twee beschuldigde CDA’ers hebben de wet niet overtreden.

“Op basis van de verzamelde feiten en omstandigheden” menen de onderzoekers dat “bij alle onderzochte gebeurtenissen in lijn met de gemeentewet en gedragscode integriteit” is gehandeld. “Waar aan de orde, was de raad op de hoogte. Op basis van de feiten en omstandigheden zien wij voor de gemeente geen aanleiding om aangifte te doen in verband met een (georganiseerd of ambts)misdrijf.”

Omdat het een uiterst precair onderwerp betreft, richtte de gemeenteraad voorafgaand aan het onderzoek een commissie op die het onderzoek zou gaan monitoren. De conclusie van de monitorcommissie: het onderzoek is goed en zorgvuldig uitgevoerd en Berenschot heeft alle onderzoeksvragen beantwoord.

Verdenking niet bij iedereen verdwenen

Desondanks kan Kees van Drunen, voormalig gemeenteraadslid van de PvdA/GroenLinks-fractie in Maasdriel en verantwoordelijk voor het eerdere onderzoek, zich niet vinden in de bevindingen van het rapport.

Naar zijn idee heeft het adviesbureau niet met alle belangrijke getuigen kunnen spreken. Ook zou een aangeleverde kadastrale kaart op enkele belangrijke plekken afwijken van de werkelijke kadasterkaart van het gebied. Al met al zouden hierdoor onjuiste conclusies zijn getrokken.

Of de zaak hierdoor nog een staartje krijgt is maar zeer de vraag, mede omdat Van Drunen na de afgelopen verkiezingen de gemeenteraad van Maasdriel heeft verlaten.

Grijs gebied

Wat de onenigheid in ieder geval weer eens illustreert is hoe lastig het is om integriteitsschendingen te beoordelen. Het betreffen meestal geen zwart-witkwesties waarin het overduidelijk is of er al dan niet sprake is van oneigenlijk handelen.

Veeleer gaat het om grensgevallen. En juist dat maakt integriteitsvraagstukken vaak zo moeilijk te beantwoorden. Om betrokkenen hierbij te helpen, ontwikkelde Berenschot onlangs een game die gemeentelijk personeel en ambtenaren helpt om hun bewustzijn en gevoeligheid rond integriteit te verbeteren.