Negen ministeries en SVB selecteren zeven partijen als IT-partner

28 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Rijksoverheid heeft zeven partijen geselecteerd als voorkeursleveranciers voor diensten op het gebied van ICT en informatievoorziening. Met het vierjarige contract is bijna 200 miljoen gemoeid.

De aanbesteding ‘Resultaatverplichte ICT/IV-opdrachten’ is gegund aan zeven partijen: AtosCGI en Ilionx, VKA en Netcompany, Ordina, CapgeminiSogeti en Caesar.

Deze partijen zullen de komende vier jaar uitmaken wie diensten mag leveren aan negen ministeries en de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft advies over het verbeteren van het applicatielandschap en ondersteuning rondom de ontwikkeling, bouw en beheer van maatwerkapplicaties.

Negen ministeries en SVB selecteren zeven partijen als IT-partner

De opdrachten kennen een contractuele verplichting voor een opdrachtnemer tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting).

Deelnemers aan de raamovereenkomst zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat), Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Sociale Verzekeringsbank.

Het megacontract betreft het eerste perceel van de aanbesteding ‘Resultaatverplichte ICT/IV-opdrachten’. Het tweede, veel kleinere perceel (€10 miljoen over vier jaar) wordt waarschijnlijk in april gegund. Hierbij gaat het om resultaatverplichte opdrachten op het vlak van informatiebeveiligingsdiensten (pentesten, bewustzijnprogramma’s, technische adviezen, security reviews).

Onderaannemers

De zeven partijen zullen voor hun werkzaamheden een beroep doen op onderaannemers. Volgens het Inkoop Uitvoering Centrum (dat de Europese aanbesteding op de markt bracht en begeleidde) gaat het om 40 tot 50 bedrijven die via de voorkeursleveranciers worden ingezet.

Een volledige lijst van onderaannemers is niet vrijgegeven.

Reacties van de winnende partijen

Berthold Konijn, partner bij VKA: “We zien ernaar uit om met onze hoogwaardige ICT-kennis de deelnemers aan deze raamovereenkomst te helpen bij het realiseren van hun ambities rond digitalisering en bij het vormgeven van de digitale transformatie van de rijksoverheid.”

Perry van der Weyden, Country Managing Partner Nederland bij Netcompany: “Netcompany heeft als doel de digitale transformatie in de publieke en private sector in Nederland te versnellen. Onze IT-oplossingen dragen bij aan een duurzame en betere samenleving en dat willen we ook in dit contract weer laten zien. Wij kijken er naar uit om met onze innovatieve kennis en platformen de deelnemers aan de raamovereenkomst te helpen bij het realiseren van hun ambities. En het is een nieuwe stap in onze groei op de Nederlandse markt.”

Wilco Riemersma, Vice President Government bij CGI: “De overheid staat voor grote ICT uitdagingen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. De combinatie van ilionx en CGI aangevuld met het hoogwaardige achterliggende partner-ecosysteem zorgt ervoor dat we uitstekend gepositioneerd zijn om opdrachten niet alleen te winnen, maar vooral ook met vertrouwen te leveren.”

Jos Kuijlenburg, Vestigingsdirecteur bij ilionx: “CGI en ilionx, en onze specifieke onderaannemers, kijken vol vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met alle deelnemende ministeries en andere overheidsinstanties.”