VWS en SZW kiezen acht partijen voor IT-inhuurcontract van €90 miljoen

11 december 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De ministeries van VWS en SZW hebben acht partijen geselecteerd die de ministeries de komende jaren gaan voorzien van flexibele IT-professionals. Het betreft Capgemini, CGI, Atos, Ordina, Brunel, Headfirst en twee consortia: een combinatie van Cimsolutions, SLTN en VKA, en het LINKIT-consortium. De opdracht heeft een totale waarde van €90 miljoen, verspreid over een periode van vier jaar.

De ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn onder meer verantwoordelijk voor twee omvangrijke domeinen: zorg en werkgelegenheid. Naast over een kerndepartement, beschikken de ministeries over inspecties, raden en commissies – waaronder de Inspectie Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Gezondheidsraad en de Sportraad. In totaal werken bij de ministeries van VWS en SZW ongeveer vijfduizend ambtenaren.

Aangezien de huidige contracten voor ICT-inhuur eind 2017 aflopen, hebben de ministeries besloten een nieuwe aanbestedingsronde uit te schrijven, waarbij de uitverkoren bureaus vanaf 1 januari 2018 hun diensten zullen aanbieden aan de overheidsorganen. Er was veel interesse voor de Europese aanbesteding en op basis van een selectietraject – waarin kanshebbers onder meer werden beoordeeld op expertise en ervaring in de publieke sector, tarieven, het toegepaste sourcingproces en de manier waarop inhuurrisico’s worden afgedekt – hebben de twee ministeries acht partijen uitgekozen. Nieuw aan deze laatste aanbestedingsronde was de toegenomen focus op de inzet van agile teams.

Een aanzienlijk deel van deze geselecteerd partijen is erin geslaagd zijn status als ‘preferred suplier’ voor IT-inhuur vast te houden. Atos, Capgemini, CGI, Cimsolutions, Ordina en Headfirst zijn allen onderdeel van de raamovereenkomst voor de periode 2014 – 2017 en kwamen ook als winnaars uit de bus bij de nieuwe aanbesteding. Capgemini zal in bepaalde gevallen nauw samenwerken met Sogeti, dat een dochterbedrijf is van de van oorsprong Franse IT-dienstverlener, terwijl Cimsolutions opereert in samenwerking met onderaannemers SLTN en adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA).

VWS en SZW kiezen acht partijen voor IT-inhuurcontract

Nieuwe partijen in de overeenkomst zijn detacheerder Brunel en een consortium onder leiding van LINKIT, een IT-sourcingsonderneming. Het consortium bestaat uit diverse onderaannemers, die stuk voor stuk specialist zijn op een specifiek vlak van informatietechnologiediensten: DiVetro is expert in informatieanalyse, sourcing- en regievraagstukken en projectmanagement, Bartosz is specialist op het gebied van testen en kwaliteit binnen een agile-context, Motion10 is expert wat betreft portaal- en integratietechnologie (BizTalk/SharePoint), PBLQ richt zich op advies in verandervraagstukken in de informatiesamenleving, Axis into ICT is gespecialiseerd in Oracle-diensten en IN2IT, ten slotte, is een coöperatie van bedrijven die medewerkers met autisme een kans biedt op de IT-arbeidsmarkt.

Twee grote partijen die niet opnieuw werden gekozen, zijn Accenture en Sogeti, waarvan de laatste dus via moederbedrijf Capgemini alsnog diensten zal leveren. De acht geselecteerd bedrijven zullen de komende vier jaar – voor een bedrag van zo’n €22,5 miljoen per jaar, iets meer dan in de voorgaande raamovereenkomst – de ministeries van VWS en SZW helpen bij het invullen van rollen als projectmanager, applicatieprogrammeur, ontwikkelaar, ICT-architect, functioneel applicatiebeheerder, testmanager, informatiespecialist en tester. De gemiddelde doorlooptijd van een inhuurtraject zal naar verwachting, op basis van gegevens over eerdere trajecten, tussen de twaalf en achttien maanden liggen.

Overige IT-inhuur raamovereenkomsten

Drie maanden geleden sloten ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur. Deze mantelovereenkomst bevatte veel van dezelfde kantoren die ook zijn geselecteerd door VWS en SZW, waaronder Atos, Brunel, CGI, Ordina, Cimsolutions, SLTN en VKA.

Onder eerdere IT-inhuuraanbestedingen die recent zijn afgerond, bevonden zich onder meer de ICT-inhuur voor BZK (8 partijen), voor OCW, Rechtspraak en Raad van State (24 advies- en IT-bureaus), en voor het ministerie van EZ (18 leveranciers).