BZ en CJIB hebben nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

25 september 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, hebben vanaf oktober 2017 nieuwe raamovereenkomsten voor het tijdelijk inhuren van ICT-professionals.

Het inkoopuitvoeringscentrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is geplaatst, heeft voor het ministerie van BZ en het CJIB de aanbestedingen uitgevoerd. De zes winnende partijen die vanaf oktober 2017 aan het ministerie van BZ mogen leveren zijn Between, Harvey Nash, ItaQ, IT Staffing, LINKIT en CIMSOLUTIONS (in combinatie met Verdonck, Klooster & Associates).

Het CJIB, gevestigd in Leeuwarden, heeft Atos, CGI, IT Staffing, Ordina, Seven Stars (in combinatie met Brunel en Get There) en Sogeti geselecteerd als voorkeursleverancier voor ICT-advies en ondersteuning.

BZ en CJIB hebben nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

Daarnaast mogen Trainee Factory en Seven Stars (in combinatie met Brunel en Get There) de zogenaamde detavast-constructies van ICT-professionals voor het CJIB invullen. Bij een detavast-constructie wordt de ICT’er gedurende een bepaalde periode bij het CJIB gedetacheerd en specifiek opgeleid, getraind en begeleid, met als doel dat deze bij goed functioneren na de detacheringsperiode kan instromen in een functie bij het CJIB.

Hiermee wil de uitvoeringsorganisatie zijn sociale verantwoordelijkheid als werkgever nemen, waarbij het zich vooral richt op recent afgestudeerden, om-, her- en bijscholers.

Nieuw: een proeve van bekwaamheid

De aanbestedingen ICT-inhuur voor het ministerie van BZ en het CJIB waren respectievelijk de veertiende en vijftiende aanbesteding die het IUC-EZ sinds vorig jaar als houder van de rijksbrede categorie ICT-inhuur heeft afgerond. Voor deze aanbestedingen is een aantal nieuwe gunningscriteria toegepast, om inschrijvers te blijven uitdagen en om goed aan te sluiten bij het behoefteprofiel van BZ en CJIB. Eén van de nieuwe gunningscriteria, bij zowel de aanbesteding van BZ als CJIB, was de “proeve van bekwaamheid”, waarbij inschrijvers op locatie van het IUC-EZ een paar gefingeerde inhuuraanvragen kregen voorgelegd.

Hierbij moesten de inschrijvers laten zien dat zij de aanvragen goed doorgrondden en goede suggesties konden geven ter verbetering van de aanvraag, waarmee de kans op een goede match met geschikte kandidaten vergroot wordt. Per inschrijver moesten (maximaal) twee vertegenwoordigers, zonder hulp van buitenaf, binnen een uur hun bevindingen op papier zetten. Een woordvoerder van IUC-EZ laat weten dat de toepassing van dit criterium over het algemeen “als positief en verfrissend is ervaren” door betrokken partijen.

Detavast: nieuwe instroom?

In de aanbesteding voor CJIB is bijzondere aandacht geschonken aan de detavast-constructies voor ICT-functies. Hiervoor is een apart perceel ingericht, omdat de dienstverlening van de contractpartijen net even wat bijzonderder is dan bij de ‘reguliere’ inhuur van ICT’ers. Naast dat de doelgroep (recent afgestudeerden, om-, her- en bijscholers) enigszins afwijkt, wordt er ook een intensievere bijdrage van de contractpartij bij de persoonlijke ontwikkeling van de gedetacheerde ICT’er verwacht.

Eerdere aanbestedingen die onder de regie van IUC-EZ zijn afgerond hebben betrekking op onder meer ICT-inhuur voor BZK (8 partijen), ICT-inhuur voor OCW, Rechtspraak en Raad van State (24 advies- en IT-bureaus), en ICT-inhuur voor het Ministerie van EZ (18 leveranciers).