ROA: Handreiking voor inhuur van externe adviseurs

03 april 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De VBO, ROA, Ooa en de Rijksoverheid hebben in een gezamenlijk inititaitief een handreiking uitgebracht voor het inhuur van externe consultants en onderzoekers. De handreiking - genaamd 'Handreiking advies- en onderzoeksopdrachten' heeft de doelstelling om opdrachtgevers te helpen met het inkoopproces van organisatie- en beleidsadvies. Onder de doelgroep behoren inkopers van consultancydiensten, waaronder beleidsambtenaren, opdrachtnemers en procurement afdelingen.

Fases van opdrachtverlening
Doordat de vier partners allen behoefte hadden aan een verbeterslag van het inkoopproces zijn experts van de VBO, OOA, ROA en de Rijksoverheid eind 2009 in werkgroepverband begonnen met het opstellen van het document. De handreiking beschrijft best practices op het gebied van de zeven fases van opdrachtverlening:

ROA - Handreiking Inhuur

Fase 1: Verkenning: wat is het probleem, hoe groot is het probleem en voor wie is het een probleem;
Fase 2: Aanpak van het probleem en wat is al bekend;
Fase 3: Afwegen nut en noodzaak externe expertise;
Fase 4: Opdracht- en offerteformulering;
Fase 5: Werven, selecteren en contracteren;
Fase 6: Uitvoeren van de opdracht;
Fase 7: Afronding en opdrachtevaluatie.

Levend document

De partners hebben aangegeven dat het document periodiek wordt aangepast om nieuwe omstandigheden en inzichten door te voeren. Toekomstige versies zullen daarnaast ook aandacht schenken aan de nieuwe aanbestedingswet (het zogenoemde 'proportionaliteitsbeginsel'), best practices en het onderwerp 'selectiecriteria' verder uitdiepen.