Drie junior consultants bij ACE delen hun ervaringen

24 februari 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ACE Company, een Amsterdams adviesbureau gespecialiseerd in financiële regelgeving, heeft de afgelopen maanden zijn team versterkt met Bas Beerkens (27), Joost Crul (25) en Mees Collet (22). De drie jonge talenten delen hun eerste ervaringen en vertellen meer over de cultuur bij het bureau.

“Wat ik erg leuk vind aan werken in consulting is dat je de kans krijgt om te investeren in creatieve oplossingen”, trapt Bas meteen af. “Niets is routine, er is geen one size fits all-oplossing.”

Bas startte in oktober bij ACE Company. Het aan de Zuidas gevestigde bureau helpt partijen uit de financiële sector met uiteenlopende vraagstukken en veranderprogramma’s op het gebied van complexe en ingrijpende wet- en regelgeving. En daarvan komt de laatste jaren nogal wat op de sector af – in eerste instantie vooral als reactie op de financiële crisis van 2008, en de laatste jaren ook steeds meer om de sector te verduurzamen.

Three junior consultants share experiences on working at ACE

Gezien de enorme complexiteit van dergelijke vraagstukken was Bas aangenaam verrast door de mate waarin hij direct impact kon maken. “Ook als je net begonnen bent, krijg je bij ACE Company de kans om met ideeën te komen en mee te bouwen aan interessante oplossingen. Voor mij speelt daarbij verandermanagement, waar ACE veel op focust, een belangrijke rol. Alles is steeds anders en het draait letterlijk om verandering, dat bevalt mij vooralsnog zeer.”

Ook Joost, die vorige maand startte, blikt meer dan tevreden terug op zijn eerste maanden. Daarin leerde hij al snel dat de uitdagingen waar ACE aan werkt veel verder gaan dan de regelgeving op zich – de wisselwerking met organisatorische componenten voegt een heel nieuwe dimensie toe aan de opgaven.

“Wat me heeft verrast is dat er door de schaalgrootte van de klant waar ik nu werk een enorme kloof bestaat tussen de mensen die op de juridische en compliance-afdelingen werken en de mensen die de fondsen beheren”, legt hij uit. “Dat was echt interessant, omdat het vaak betekent dat je mensen halverwege tegemoet moet komen en de kloof tussen kennis en wettelijke vereisten moet dichten. Dat is echt een uitdaging gebleken en vergt een nieuwe kijk op verandermanagement.”

Mees begon in september aan zijn stage Risk Management & Data. Ook hij herkent de combinatie van complexe uitdagingen en de vrijheid die je al snel krijgt om bij te dragen aan het oplossen daarvan. 

“Er is veel ruimte om dingen op je eigen manier te interpreteren en om je eigen oplossingen te ontwikkelen”, vertelt hij enthousiast. “Ik werd gevraagd om marktonderzoek te doen en ik kreeg de vrijheid om het werk te doen, het onderzoek te verrichten en vervolgens de oplossing te bouwen zoals ik dat wilde. Natuurlijk is er toezicht, maar er is intern veel vrijheid en de nadruk ligt op eigenaarschap, en dat is echt motiverend.”

Cultuur van leren en uitdagen

De drie starters ervaren bij ACE dan ook een “steile leercurve” en voelen zich meer dan voldoende uitgedaagd.

“Ik ben geen datadeskundige en ik heb geen achtergrond in datamanagement,” geeft Bas aan. “Maar het project waar ik aan werk heeft veel te maken met datamanagement. Dus ik leer veel van mijn collega’s en doe nieuwe vaardigheden op.”

“Zodoende geeft ACE je de handvatten die je nodig hebt om te leren terwijl je je werk goed doet”, legt hij uit. “Dat stelt me in staat om op een echt praktische manier over het onderwerp te leren. Vers uit de collegebanken heb ik bovendien nog veel te leren over toepassingen in de praktijk.”

Joost knikt instemmend. “Er is ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling”, vult hij aan. “ACE heeft een cultuur van leren en mensen uitdagen. Ook ervaar je uit eerste hand hoe processen binnen grote financiële instellingen op elkaar aansluiten.”

Momenteel werkt hij mee aan een project bij een grote investeerder, gericht op duurzame financiering. Binnen de focus van ACE ziet hij tegelijk vele andere thema’s waarin hij zich zou kunnen specialiseren. “Er zijn heel veel richtingen waar ik naartoe zou kunnen. Dat is perfect, want ik zal veel verschillende rollen kunnen verkennen. Ik weet op dit moment nog niet waar ik over twee à drie jaar wil staan, dus het is geweldig dat ik de ruimte krijg om mezelf te ontdekken en te vinden wat bij mij past.”

De vrijheid om bij te dragen

Een van de redenen dat jonge talenten bij ACE Company meteen de ruimte krijgen om actief bij te dragen aan projecten én veel verschillende rollen kunnen uitproberen, is dat het bureau een relatief bescheiden omvang heeft. In vergelijking met bijvoorbeeld de Big Four werkt ACE met vrij kleine projectteams. Dit betekent dat juniors al snel veel verantwoordelijkheid krijgen.

“Je krijgt meer vrijheid dan wanneer je bij een groot bedrijf met grote teams werkt”, licht Mees toe. “Dus je kunt dingen bespreken met het team. Ze vragen je mening en je krijgt input en vrijheid om bij te dragen, zelfs als junior.”

Daarbij benadrukt hij meteen dat je als starter ondertussen volop profiteert van je meer ervaren collega’s. “Er werken bij ACE Company veel senior professionals, van wie wij als jongere generatie veel kunnen leren.”

De junior consultants krijgen binnen ACE ook alle ruimte om zelf te ondernemen. Zo hebben Bas en Mees een intern programma opgetuigd om leren te vergemakkelijken. “We noemen het ACE Academy”, vertelt Bas. “Het gaat eigenlijk om het delen van kennis, het aantrekken van kennis van buiten het bedrijf en het helpen van iedereen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. En dat is een groot pluspunt van ACE, je krijgt altijd de ruimte om dit soort dingen te doen.”

Helemaal op hun plek

De cultuur binnen ACE omschrijven Bas, Joost en Mees alle drie als “informeel”. Zo heerst er bij vergaderingen een amicale sfeer, is er de mogelijkheid om met iedereen – van juniors tot de partners – informele gesprekken te voeren en worden initiatieven voor het opzetten van informele en vriendelijke interacties met klanten gestimuleerd. Al met al voelen de drie jonge talenten zich dan ook helemaal op hun plek bij ACE.

En natuurlijk moet er soms ook hard worden gewerkt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoedprojecten. “Af en toe worden lange uren gedraaid”, erkent Bas. Maar er wordt actief op gelet dat dit de uitzondering blijft en geen regel wordt. “ACE neemt de tijd om ervoor te zorgen dat mensen er een goede work-life balans op kunnen nahouden”, geeft Joost aan.