Vijf vragen aan Ernst-Jan Mante (Director bij ACE)

14 oktober 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In september maakte Ernst-Jan Mante de overstap naar ACE Company. Vijf vragen aan Mante over zijn overstap en het soort vraagstukken waarop hij zich gaat richten bij de Amsterdamse boutique voor de financiële sector.

Van de ene financial services adviesboutique (Charco & Dique) naar de ander (ACE) – leg uit?

“Bij Charco & Dique werken compliance-experts die jaren ervaring hebben in risk management, legal en compliance. Bij ACE Company, een jonge, dynamische organisatie die financiële instellingen ondersteunt en adviseert bij het begrijpen, structureren en regisseren van de implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving, ga ik mij nog meer richten op de regulatory change.”

“ACE biedt mij een omgeving om financiële instellingen te adviseren over de naleving van wet- en regelgeving, maar ook mee te denken wat dit betekent voor de bestaande organisatie en de impact op de dienstverlening met diens klanten naar de toekomst.”

Ernst-Jan Mante, Director, Ace Company

Wat voor trackrecord neem je mee naar ACE?

“Mijn expertise ligt op het snijvlak van proces, IT en regelgeving. De laatste jaren was ik vooral betrokken bij grotere implementatie- en verbeterprogramma’s van nieuwe KYC/CDD-tooling bij financiële instellingen en ook Wwft/Santiewet (Sw)-remediation-programma’s. Ik weet uit eigen ervaring hoe uitdagend het kan zijn om een balans te vinden tussen uitvoering geven aan dergelijke herstelprogramma’s enerzijds en de bestaande run-a-business-activiteiten anderzijds.”

“Daarnaast heb ik ook de implementatie van (nieuwe) regelgeving (zoals onder andere Wwft/AML) begeleid, met oog voor wat dit voor de business betekent, zowel op IT-ondersteuning als procesmanagement, inclusief de werkprocessen bij de medewerkers.”

“Ook heb ik uitgebreide ervaring rond het opzetten, uitvoeren en verbeteren van risk self assessments, als ook bij het helpen opstellen van risicoanalyses en formuleren van risicobeleid ten aanzien van onder andere de Wwft.”

Wat voor aanpak hanteer je in je rol van projectmanager/adviseur?

“Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat het belangrijk is om verbinding te blijven leggen met anderen. Iedereen denkt en handelt vanuit eigen veronderstellingen, invullingen en idealen. Vaak toetsen we die te weinig bij elkaar en komen daarmee tot suboptimale oplossingen. Ik probeer juist ook de behoeften en uitdagingen van de ander te achterhalen, en/of ondertiteling te geven van mijn gedachten en gedrag, om te voorkomen dat er te veel langs elkaar heen wordt gepraat.”

“Ik kan vanuit mijn uitgebreide kennis en ervaring de link te leggen tussen regelgeving en business, en met inbreng van de kennis en kunde van zowel onze klant als mijn collega’s zoeken naar de oplossing die de meeste toegevoegde waarde kan bieden aan onze klanten.”

De afgelopen jaren richt je je met name op AML/KYC-programma’s. Waar ligt de kracht van ACE op dit vlak?

“Bij ACE werken veel ervaren consultants en interimmanagers met diverse achtergronden, die werkzaam zijn geweest bij de grote consultancybedrijven en/of lange tijd binnen verschillende financiële instellingen actief zijn geweest in programmamanagementrollen. Juist die schat aan kennis en ervaring kunnen wij binnen ACE bundelen om klanten pragmatisch nog beter te ondersteunen in hun AML/KYC-programma’s.”

“Daarnaast zijn er binnen ACE ook frisse nieuwe starters die bijvoorbeeld duurzaamheid en ESG een warm hart toedragen en vaak net anders kijken naar regulatory-problematiek en potentiële oplossingen. Ook de kennis en ervaring vanuit ACT rond datamanagement en het ontwikkelen van dashboards is mijns inziens van onschatbare waarde om intern de juiste stuurinformatie te krijgen, maar ook naar toezichthouders zichtbaar te maken hoever en hoe effectief instellingen zijn in hun herstelactiviteiten.”

Hoe ben je door het team verwelkomd?

“Vanaf de eerste dag voel ik me heel welkom binnen het team. Ondanks het nog steeds zoveel mogelijk werken vanuit huis voel ik me al wel onderdeel van de ACE-familie. En ongeacht de volle agenda’s maakt iedereen tijd voor fysieke of virtuele kennismakingen. Ook merk ik bij mijn nieuwe collega’s de drive en leergierigheid om mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten in hun opdrachten en naar hun relaties.”