Amsterdam schakelt de hulp in van burgers voor klimaatbeleid

04 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amsterdam dreigt zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen niet te gaan halen. Daarom schakelde de gemeente onlangs de hulp in van haar inwoners, die tijdens dit zogenaamde burgerberaad werden ondersteund door de experts van adviesbureau Berenschot.

Volgens het Parijse klimaatakkoord moet Nederland in 2050 een CO2-emissiereductie van 100% hebben gerealiseerd. In 2030 volgt een tussentijdse toets: dan moet een reductie van minstens 49% een feit zijn. Het is echter maar zeer de vraag of dat gaat lukken.

Volgens de planning moest in 2020 tenminste 14% van het energieverbruik in ons land duurzaam worden opgewekt, maar eind 2021 bleek dat het in de praktijk slechts om 11% ging. Het tussentijdse doel is dan ook nog heel ver weg. Dat geldt des te meer voor Amsterdam, dat de lat voor zichzelf nog wat hoger heeft gelegd dan de nationale ambitie: de stad wil in 2030 een reductie van 55% hebben gerealiseerd. 

Amsterdam schakelt de hulp in van burgers voor klimaatbeleid

Om ideeën op te doen die kunnen helpen bij het inlopen van de achterstand, besloot Amsterdam eind vorig jaar over te gaan tot een burgerberaad. Daarbij helpt een groep burgers haar volksvertegenwoordigers bij het nemen van beslissingen. Honderd inwoners van Amsterdam – die een afspiegeling van de bevolking vormen – werden gevraagd deel te nemen aan het burgerberaad over de verduurzaming van hun stad. 

Tijdens het traject mochten de geselecteerde burgers voorstellen aandragen waarmee Amsterdam haar ambitieuze klimaatdoelstellingen zou kunnen realiseren. Omdat niet al deze burgers technisch onderlegd zijn, werden zij tijdens het traject ondersteund door de experts van Berenschot. Zij voorzagen de inwoners van de benodigde feiten, inzichten en afwegingen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft aangegeven dat de aanbevelingen van het burgerberaad – mits ze voldoen aan een viertal randvoorwaarden – aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Daarmee flirt de stad sterk met de directe democratie, een bestuursvorm waarbinnen burgers zelf rechtstreeks invloed uitoefenen op het wetgevingsproces. 

Ondersteunde rol

De adviseurs van Berenschot waren tijdens het twee weken durende traject aanwezig, onder meer om vragen te beantwoorden, constructief mee te denken, maar ook om de haalbaarheid en impact van de voorstellen van burgers te duiden. 

Daarnaast heeft Berenschot na afloop van het traject een rapport schreven. Daarin staat onder meer hoeveel CO2-reductie de aangedragen maatregelen opleveren. En ook of deze voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn. Op die manier kan de gemeenteraad over enige tijd gemakkelijker besluiten welke maatregelen van het burgerberaad ze zullen overnemen. 

Groot succes

Mede door de experts van Berenschot was het burgerberaad een groot succes, concludeert de gemeente Amsterdam op zijn website. “Juist de combinatie van inhoudelijke expertise en communicatieve vaardigheden van de adviseurs, deed ons besluiten om Berenschot te kiezen voor deze rol. En daar hebben we geen spijt van.”

Ook de participerende inwoners kijken met een tevreden gevoel terug op het traject. Niet voor niets willen ze de komende maanden en jaren betrokken blijven bij de uitwerking van hun voorstellen. “Wat uiteraard aangeeft hoezeer zij zich eigenaar voelen van de uitkomsten. En dat is vanzelfsprekend goed nieuws”, laat Berenschot weten op zijn website.