Arcadis onderzoekt wet- en regelgeving voor windmolenparken

20 december 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Experts van Arcadis houden zich de komende tijd bezig met het verbeteren van de wet- en regelgeving rond windmolenparken.

Dat doet het ingenieurs- en adviesbureau in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het ministerie schakelde Arcadis in naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof, dat oordeelde dat er voor een Belgisch windmolenpark een milieueffectstudie gemaakt moest worden. 

Toen de Nederlandse Raad van State (RvS) niet veel later de aanvraag voor de uitbreiding van een windmolenpark in Delfzijl onder z’n neus kreeg, stelde het rechtsorgaan op basis van de uitspraak van het Europese Hof dat ook in dit geval een milieueffectstudie moet worden uitgevoerd.

Arcadis onderzoekt wet- en regelgeving voor windmolenparken

De uitspraak van de RvS heeft mogelijk niet enkel betrekking op het windmolenpark in Delfzijl, maar ook op parken die nog moet worden gebouwd. En dat terwijl het op gang houden van de vergunningverlening van windparken van groot maatschappelijk belang is, vertelt Tim Preger, persvoorlichter van Arcadis. 

“Lokale overheden mogen weliswaar zelf de motivering van milieunormen opstellen en gebruiken als toetsingskader. Maar om dit te vergemakkelijken moet er zo snel mogelijk een robuust en juridisch houdbaar toetsingskader komen. Anders loopt het vergunningsverleningsproces mogelijk spaak.” 

Helpende hand

Het huidige toetsingskader, met daarin de eisen waaraan windmolens moeten voldoen, dateert uit 2008. De komende tijd zullen de experts van Arcadis gaan bijdragen aan het herijken van de algemene regels voor windturbines op land, legt Arcadis-adviseur Frans Dotinga uit. 

“Nederland staat voor grote uitdagingen rondom de energietransitie. We moeten kunnen doorgaan met de aanleg van windmolenparken op land. Dit alles moet natuurlijk binnen de wettelijke kaders gebeuren. De normen voor onder meer geluid en gezondheid waren juridisch niet voldoende afgehecht, maar inmiddels zijn er ook nieuwe inzichten.”

“Ik vind het dan ook een grote uitdaging om met de Rijksoverheid te werken aan juridisch herstel bij de totstandkoming van de windturbinebepalingen en inhoudelijke update daarvan. Daarmee kunnen we helpen om de doelen rondom de energietransitie te realiseren en tegelijkertijd zorgen voor milieubescherming voor burgers.”