Opwekken windenergie aantrekkelijker dan zonne-energie

06 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het opwekken van windenergie is volgens een maatschappelijke kosten-batenanalyse van adviesbureaus Berenschot en Kalavasta aantrekkelijker dan het opwekken van zonne-energie.

Een van de doelstellingen van het Energieakkoord uit 2013 was om in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in Nederland te hebben opgeschroefd naar 14%. Momenteel blijkt echter dat maar 11% van ons totale energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Hiervan is het aandeel windenergie slechts 1,9% en dat van zonne-energie slechts 0,9%.

Het moge duidelijk zijn: wil ons land zich houden aan de Parijse klimaatdoelstellingen van 2050, dan moet de komende jaren onder meer flink worden geïnvesteerd in zonne- en windenergieopwekking, aldus de experts van Berenschot en Kalavasta in hun gezamenlijke rapport.

Windenergie aantrekkelijker dan zonne-energie

Inzetten op zonne- en windenergieopwekking is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan: beide energievormen brengen naast allerlei baten namelijk ook vele maatschappelijke kosten met zich mee. Denk aan gigantische investeringen in het elektriciteitsnet en aan de negatieve impact op het landschap die windmolens en zonneweides hebben.

Wind boven zon

Voor hun studie vergeleken de onderzoekers vier manieren om zonne-energie en vier manieren om windenergie op te wekken met elkaar, zoals windmolens op zee en op land, en zonnepanelen op land en op daken van bedrijven en woningen. De belangrijkste conclusie is dat het opwekken van windenergie op land wenselijker is dan het opwekken van zonne-energie op land.

Dat heeft onder andere te maken met de hogere efficiëntieniveaus van windturbines, die hierdoor gemiddeld genomen meer energie opleveren en daarmee dus een grotere bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Ook kunnen windmolens eerder zorgen voor meer sociale cohesie omdat een wijk kan besluiten er een aan te schaffen voor zijn lokale energievoorziening.

Keerzijde

De onderzoekers benadrukken in hun rapport dat het opwekken van windenergie gepaard gaat met meer maatschappelijke baten dan zonne-energie, maar dat uiteindelijk moet worden ingezet op mix van beide energievormen. Dat komt onder andere doordat windmolens ook grote maatschappelijke kosten kennen, zoals een negatieve impact op de leefkwaliteit van omwonenden, terwijl daar bij zonnepanelen op daken nauwelijks sprake van is.