Emissiehandel levert schatkist de komende 10 jaar €14 miljard op

29 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Europese emissiehandel levert de Nederlandse schatkist zo’n €14 miljard op. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys en SQ Consult in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. 

De vereniging (die zich sterk maakt voor hernieuwbare energie) vroeg aan de economische adviesbureaus om te onderzoeken hoeveel inkomsten het Europese emissiehandelssysteem (ETS) de Nederlandse schatkist gaat opleveren. Aanleiding voor het onderzoek? De wens van de Europese Unie dat lidstaten al hun inkomsten uit de handel in emissierechten aan duurzame energieprojecten gaan besteden (bekend als het ‘Fit for 55’-pakket).

Volgens de analyse bedragen de jaarlijkse ETS-inkomsten voor Nederland tussen de €1,1 en €1,75 miljard, van 2021 tot 2030. Opgeteld is dat zo’n €14 miljard.

Historische ontwikkleing en projectie ontwikkeling Nederlandse ETS-inkomsten

Precies hoeveel de overheid elk jaar kan ‘verdienen’ aan emissiehandel hangt op hoofdlijn af van twee factoren: de hoeveelheid emissierechten die Nederland kan veilen en de prijs van emissierechten (de CO2-prijs). 

Voor hun analyse maakten de onderzoekers gebruik van een CO2-prijs van €70 per ton in 2030. Op dit moment bedraagt die prijs ruim €60, waardoor wordt uitgegaan van een “veilige inschatting”.

Wat levert €14 miljard op?

De vervolgvraag die de onderzoekers onder de loep namen is: welke bijdrage levert een impuls van €14 miljard aan de energietransitie? Ook hier volgt een complexe berekening, met één getal onderaan de streep: een extra CO2-reductie van zo’n 8 Megaton. Dat is pakweg vier procent van de totale uitstoot in Nederland in 1990 (die als basis is gebruikt voor de nationale klimaatdoelstelling).

“De extra miljarden van het ‘Fit for 55’-voorstel kunnen dus een wezenlijk verschil maken”, zegt Olof van der Gaag, de directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. 

Opbrengst ETS veiling Nederland volgens herzieningsvoorstel en drie prijsscenario’s

Over het Europese ETS

Het Europese ETS is een zogenaamd cap-and-trade systeem dat zich richt op de reductie van broeikasgasemissies. In een dergelijk systeem is de uitstoot van de emissies begrensd door een emissieplafond.

Het begrensde totaal aan toegestane emissies wordt vervolgens in de vorm van emissierechten toebedeeld aan emissie-producerende bedrijven. Dit kan door gratis uitgifte door de overheid of door aanschaf op een veiling.

Een emissierecht geeft het recht om een bepaalde hoeveelheid aan emissies uit te stoten. Partijen die meer willen uitstoten moeten emissierechten bijkopen 

Sinds de introductie van het ETS in 2005 is het systeem meermaals aangepast om de effectiviteit ervan met betrekking tot het bewerkstelligen van emissiereducties te verhogen. In juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel voor herziening van het ETS gepresenteerd. Voor het onderzoek namen Ecorys en SQ Consult het herzieningsvoorstel als uitgangspunt.