De eerste stappen naar een Agile manier van werken

11 november 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties overwegen de stap naar een Agile manier van werken. Maar wat is Agile? En hoe kunnen ze de eerste stappen zetten? Björn de Jong van managementbureau Arlande neemt ons mee langs de antwoorden op deze twee vragen.

Wendbaarheid van organisaties is een vaak genoemd begrip in deze onrustige tijd. In de praktijk betekent een wendbare organisatie dat je als gehele organisatie in staat bent om snel en efficiënt in te spelen op continue interne en externe veranderingen. Hierbij staat tevredenheid van de klant voorop met oog voor het welzijn van de medewerkers en de bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Wat levert de Agile manier van werken op?

Agile kan bijdragen aan verschillende doelstellingen, denk aan het verbeteren van de samenwerking tussen en binnen afdelingen en teams, het aanbrengen van meer focus op taken en prioriteiten, en het creëren van meer overzicht door een duidelijke governance en focus op datgene wat belangrijk is.

Björn de Jong, Arlande

Bovendien kan een Agile manier van werken zorgen voor een betere employee experience (wat weer ten goede komt aan de customer experience) en een werkomgeving waarin continu verbeteren wordt bevorderd, zowel op team- als individueel niveau.

Scrum versus Kanban

Voordat je als organisatie aan de slag gaat met het implementeren van de Agile manier van werken, dien je je af te vragen of deze manier van werken ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor jouw organisatie, en of het leidt tot duurzame resultaten. De Agile manier van werken is immers een hulpmiddel en geen doel op zich.

Als de Agile manier van werken passend blijkt bij het realiseren van de doelstellingen, dan is de vervolgstap om te verkennen welke vorm van Agile werken de meeste toegevoegde waarde biedt. Grofweg worden twee vormen onderscheiden, namelijk Scrum en Kanban, waarbij Scrum zich met name richt op projecten en Kanban op de operatie.

Scrum is een werkwijze waarbij wordt gewerkt met zelforganiserende en multidisciplinaire ontwikkelteams, in korte cycli met alle focus op vooraf concreet afgesproken producten/diensten en taken. De korte cycli, welke sprints genoemd worden, hebben een vaste lengte van één tot vier weken. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten die het proces structuur geven.

Daarnaast wordt er gewerkt in vaste rollen, namelijk: de Scrum Master (verantwoordelijk voor het Scrum-proces), Product Owner (verantwoordelijk voor de inhoud), het Development Team (ontwikkelteam) en de stakeholders. Er wordt gebruikgemaakt van een aantal hulpmiddelen zoals een Product Backlog en een scrumbord.

Kanban is de andere manier van Agile werken. Bij Kanban ligt de focus op het aanbrengen van een limiet op het ‘Work In Progress’ (WIP-Limiet). Door het aanbrengen van focus en minder dingen tegelijk op te pakken, wordt er betere kwaliteit gerealiseerd. Kanban wordt vaak toegepast bij operationele werkzaamheden.

Een ander voordeel van Kanban is dat men in staat is om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de workflow en de daadwerkelijke taken van het gehele proces. Hierdoor kunnen potentiële knelpunten tijdig worden herkend.

Scrum en Kanban zijn dus de twee belangrijke basisvoorwaarden voor de Agile manier van werken. Om vervolgens organisatiebreed op te kunnen schalen zijn er verschillende frameworks (SAFe, LESS etc.) ontwikkeld die een structuur bieden om de Agile manier van werken op grote schaal toe te kunnen passen.