Kanban versus Scrum: wat is het verschil?

13 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kanban en Scrum zijn twee van de meest gebruikte methodieken voor prestatieverbetering. Maar wat is precies het verschil? En wanneer is het verstandig om Kanban te gebruiken, en wanneer sluit juist Scrum beter aan bij de behoeften? Bente Schijff, adviseur bij WIN, geeft enkele handvatten.

Kanban

Kanban deed voor het eerst haar intrede in het automotive landschap. Bij Toyota, ook de grondlegger van lean, refereerde Kanban naar het schematische systeem voor lean- en just-in-time(JIT)-productie. Kanban is Japans voor uithangbord of aanplakbord, en door van een dergelijk bord gebruik te maken, kunnen werkstromen en belangrijke processen worden gemonitord. De Kanban aanpak, en de visuele methodiek waarvan deze gebruik maakt, helpt het productieproces te verbeteren en efficiënter in te regelen.

Vandaag de dag wordt Kanban breed toegepast tijdens agile transformaties. Taken die nog moeten worden uitgevoerd worden geplaatst op een Kanban bord, om zo structuur en planning aan te brengen en om inzicht te bieden aan alle betrokken stakeholders. “Kanban heeft geen sprints; op elk moment kunnen nieuwe taken van de backlog op het Kanban bord geplaatst worden”, legt Schijff uit, die aanzienlijke ervaring met de methodiek heeft opgedaan.

Door gebruik te maken van een ‘constraint function’ kan Kanban de kwaliteitscontrole in de gaten houden. In tegenstelling tot bij Scrum is de Daily Stand-up (Daily Scrum) bij Kanban geen verplicht onderdeel van de dag. Er ligt binnen Kanban het gevaar dat de WIP-limiet niet wordt gehandhaafd en dat de hele backlog op het Kanban bord komt te staan. Dit verstoort dan weer de uit te voeren taken, met alle gevolgen van dien. Schijff voegt toe: “Door bij elke stap een WIP (Work in Progress)-limiet op te stellen, kunnen geen nieuwe taken worden doorgeschoven wanneer een WIP-limiet bereikt is.”

Kanban versus Scrum: wat is het verschil?

Kanban werkt volgens Schijff optimaal in een organisatie die door een langere doorlooptijd en continue aanvoer van acties, niet met sprints kunnen werken. “Ook wanneer er veel ad-hoc klussen zijn is een Kanban bord flexibeler. Want, in tegenstelling tot Scrum, kunnen er taken los van een sprint worden opgepakt.” 

Scrum

In de Scrum methodiek is het werken met sprints – een tijdspad waarin een aantal taken wordt uitgevoerd, meestal tussen de 2-4 weken – heilig. “Binnen de sprint bepaal je een aantal taken vanuit de backlog die tijdens de sprint worden opgepakt. Tijdens een sprint worden er geen nieuwe taken vanuit de backlog opgepakt. Na de sprint en de sprint review [een review van de afgelopen sprint] bepaal je de nieuwe taken, die tijdens de volgende sprint worden opgepakt”, legt Schijff uit. 

De dagelijkse Daily Scrum (een teamoverleg van maximaal 15 minuten) wordt gebruikt om te bepalen welke sprint er die worden opgepakt en om de resultaten van de dag ervoor met elkaar te besproken. Schijff geeft verder aan dat Kanban beter geschikt is voor activiteiten die een minder duidelijke scope hebben, waarbij de taken die uitgevoerd gaan worden niet geheel duidelijk zijn of naar verwachting met de context veranderen. “Denk aan experimentele projecten of het ontwikkelen van prototypes.”

Ze voegt toe hoe Kanban ook gebruikt kan worden voor het “het creëren van flow” in het beheerproces. “Er moet een continue stroom van incidenten en wijzigingsverzoeken worden verwerkt. Elk verzoek is qua omvang verschillend, waardoor standaard flow niet werkt.”

Wanneer zaken beter planbaar zijn, dan biedt Scrum uitkomst, een methode die vooral geschikt is voor projecten. Schijff besluit: “Het gehele project wordt opgedeeld in sprints, waarmee in relatief korte tijd functionaliteit wordt opgeleverd. De business krijgt hiermee regelmatig nieuwe functionaliteit tot zijn/haar beschikking in plaats van eens in de zoveel tijd een geheel nieuwe versie.”