David Leeuwenburgh over werken als projectmanager bij KWD

22 oktober 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd

David Leeuwenburgh werkt inmiddels acht jaar als projectmanager bij KWD en ervaart dagelijks hoe aantrekkelijk het werken aan en in projecten kan zijn. “Ik hou ervan om dingen voor elkaar te krijgen, te bouwen, met elkaar werken naar het gewenste resultaat en om daar als projectmanager sturing aan te geven. lets neergezet? Prachtig. Op naar het volgende project. lk gun het jonge projectmanagers om ook zo te werken.”

Ervaren resultaatmanagers zijn binnen KWD “altijd meer dan welkom”. Toch wil het bureau ook graag jonge collega’s aan zich binden, trapt Leeuwenburgh af. “Project- en of agile managers die samen met meer ervaren collega resultaatmanagers aan projecten werken. Jonge professionals die recent hun opleiding hebben afgerond en misschien al enige werkervaring hebben, kunnen in teams een vernieuwende aanpak hebben.”

“Ze zijn vertrouwd met innovatieve technologieën, efficiënte marketingaanpakken, omgaan met sociale media, waardoor ze op een waardevolle manier aanvullend kunnen zijn aan de ervaring van projectmanagers die al vele projecten hebben afgerond”, voegt de ervaren projectmanager toe.

David Leeuwenburgh, Projectmanager, KWD

Sexy uitstraling?

“Maar er is een probleem”, vertelt Leeuwenburgh: “Op de een of andere manier heeft projectmanagement geen aantrekkelijke, boeiende of sexy uitstraling. Jonge mensen die binnen KWD echt leuke opdrachten kunnen vervullen, gaan liever naar bedrijven met namen als Google, Facebook, noem ze maar op.”

“Wie op internet snuffelt om te zien wat youngsters willen, komt zinnen tegen als: Millennials willen impact maken, betekenisvol bezig zijn, willen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de maatschappij, de werkvloer. Ze willen geen radertjes zijn in een grote machine, maar willen verschil maken. En zinnen als: Millennials willen zich blijven ontwikkelen, iets compleet nieuws leren dat misschien niet rechtstreeks met werk te maken heeft maar wel vormend is. Ze willen ervaringen en kennis delen. Zo niet, dan gaan ze zich vervelen.”

“Het mooie is dat dit allemaal binnen projectmanagement kan. En dat het bij KWD kan”, benadrukt Leeuwenburgh. "Projecten en vooral de uitkomsten daarvan maken vaak het verschil, zijn zinvol, leveren een bijdrage aan de maatschappij, aan de economie en als het goed is aan duurzaamheid. Zo niet, dan kun je als projectmanager eraan werken om duurzaamheid, circulariteit een prominentere plek in het project te geven of binnen het bedrijf waarvoor je het project uitvoert.”

Toegespitst op wensen jonge professionals

“Misschien heeft KWD nog geen imago dat jongeren direct aanspreekt, maar de projecten passen wel bij wat jonge professionals willen”, vervolgt Leeuwenburgh: “lk las ergens dat 50% van de millennials als zzp’er werkt. Ook wat dat betreft zit je bij KWD goed: iedereen is binnen KWD een soort van zzp’er die zelfstandig een succesvol resultaat oplevert bij een klant. Het salaris is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is om zelf voor je pensioen en zorgverzekering te zorgen. Vrijheid is er ook omdat je door aan projecten te werken, je eigen opties kan verbreden.”

Volgens Leeuwenburgh ziet KWD niemand graag vertrekken en in de praktijk is dat ook goeddeels het geval, “maar je kunt natuurlijk altijd voor een betere optie kiezen omdat je die voor jezelf mogelijk hebt gemaakt. Vrijheid, jezelf ontwikkelen, toekomstperspectief, opties openhouden, doorgroeien, binnen KWD komen de ‘best of all worlds’ bij elkaar.”

Jezelf ontwikkelen en opties openhouden

Maar hoe breng je die mogelijkheden van projectmanagement onder de aandacht van millennials? Leeuwenburgh: “KWD kent uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden. Maar dat is niet voldoende om jonge mensen aan boord to krijgen. We moeten hen overtuigen dat KWD en de projecten passen in hun manier van denken en hoe ze willen leven.”

“We moeten hen meer laten weten dat jonge medewerkers goed worden begeleid door ervaren projectmanagers. Dat ze veel van projecten kunnen leren. Dat ze kunnen groeien in hun ontwikkeling doordat een volgend project in de regel zwaarder is dan de voorgaande. En ook dat de projecten inhoudelijk interessant zijn”, vervolgt hij. “Je komt in aanraking met de uitdagingen die er binnen branches, overheidssectoren en het onderwijs leven en je kunt oplossingen aandragen en ontwikkelen en daarover sparren met collega’s. leder project ontwikkelt ook de projectmanager.”

Dat gebeurt volgens Leeuwenburgh “binnen KWD overigens niet alleen binnen projecten die ook internationale aspecten kunnen hebben”, zo legt hij uit. “Iedere medewerker werkt binnen KWD aan onderwerpen die het bedrijf als organisatie verder brengen. Zelf doe ik sinds kort ook een aantal HR-taken binnen KWD. Maar je kunt ook werken aan de organisatie van de KWD Vakdag of artikelen schrijven voor het Vakblad Projectmanagement. Samen bouw je aan de organisatie, ontwikkel en deel je de vakkennis over projectmanagement.”

Georkestreerde chaos

KWD wil dat er diversiteit is — vrouwen, mannen, jong, oud — in het team van medewerkers, vertelt Leeuwenburgh: “En wil in een steeds veranderende wereld blijvend kunnen beschikken over (nieuwe) kennis en ervaring. Hoe groter de diversiteit, des te beter de aanpak in projecten kan zijn.”

Op de vraag wat nodig is om je als projectmanager als een vis in het water te voelen, geeft Leeuwenburgh aan: “Twee woorden komen dan bij mij boven: coördineren en leidinggeven. Dat moet in je zitten. Ook voor jezelf. KWD werkt met mensen die hun werk kunnen organiseren.”

Enige ICT-kennis is daarbij handig en welkom, vervolgt de projectmanager, die toevoegt: “Je moet een beetje houden van chaos en complexiteit. Bedrijven en organisaties hebben projectmanagers nodig om een gewenste ontwikkeling in gang te zetten en daar sturing aan te geven. Als alles al perfect is georganiseerd en geregeld, dan heb je geen projectmanager nodig. Je moet het leuk vinden om in georkestreerde chaos structuur te vinden en deze te implementeren. Voor jezelf en de organisatie.”

Tot slot moeten aankomende talenten volgens hem “beseffen dat projectmanagement geen product is maar een service". Leeuwenburgh besluit: “Projectmanagement is een middel om het goede te doen, om organisaties te helpen efficiënter en flexibeler te zijn. Het is geen doel op zich, net zomin als agile dat is. Het gaat in projecten altijd om de inhoud en het gebruiken van je gezonde verstand.”

Dit artikel is eerder geplaats in de 13e uitgave van het Vakblad Projectmanagement.