Bureaus slaan handen ineen voor realisatie van de warmtetransitie

15 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Een groep van meer dan vijftien zakelijke dienstverleners heeft zich verenigd in de ‘Warmtetransitie Pioniers’, met als doel om een voorlopende rol te nemen in het realiseren van een van de grootste opgaven voor de komende jaren.

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken wil het kabinet dat alle huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas voor onder meer het verwarmen van woningen en het koken. Aardgas is namelijk een vervuilende energiebron, en door aardgas te vervangen door duurzame alternatieven kan een cruciale bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen uit het klimaatplan.

De transitie van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven staat bekend als de ‘warmtetransitie’. Met ruim 7,7 miljoen woningen en meer dan 1 miljoen andere gebouwen door het land, die alleemaal ‘van het gas af’ moeten worden gehaald, vormt de warmtetransitie een van de grootste opgaven waar ons land de komende decennia voor staat. 

Bureaus slaan handen ineen voor realisatie van de warmtetransitie

In bijna alle gemeenten van Nederland wordt momenteel hard gewerkt om de eerste concrete stappen van de warmtetransitie te zetten. Maar ondanks de inspanningen die door gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere stakeholders worden geleverd, schiet de besluitvorming en realisatie nog niet voldoende op, waarschuwde een recent rapport van Ecorys.

En dat is precies waar de ‘Warmtetransitie Pioniers’ om de hoek komen kijken. Deze groep adviseurs en adviseurs heeft de handen ineengeslagen om een platform te creëren planvorming en realisatie kan activeren en versnellen. “De warmtetransitie vraagt om samen leren en unieke samenwerkingsverbanden, waarbij versnelling van het huidige tempo noodzakelijk is”, zegt Michiel van der Vight van De WarmteTransitieMakers en initiatiefnemer van het adviseurs-collectief.

“Het proces versnellen we alleen als we kennis en inzichten delen en een gemeenschappelijke koers varen. Daarom hebben wij dit unieke samenwerkingsverband opgezet. Wij, de Warmtetransitie Pioniers, hebben de afgelopen jaren vele honderden partijen ondersteund bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame warmtevoorzieningen.”

Harmke Bekkema, een van de andere initiatiefnemers, voegt toe: “Ons doel is om gezamenlijk een duidelijk en uitvoerbaar stappenplan uit te werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dat stappenplan dient enerzijds als advies voor de landelijke politiek en beleidsmakers, maar anderzijds ook om gemeenten concrete handvatten te geven om voortvarend aan de slag te gaan.”

Welke bureaus zijn betrokken?

Adviesbureaus die zich aan de Warmtetransitie Pioniers hebben verbonden zijn: CE Delft, Overmorgen, Quintel, Berenschot en TwynstraGudde. Dit zijn alleemaal partijen die een lange staat van dienst hebben met het voeren van onderzoek, het leveren van advies en het realiseren van verandering in de energietransitie.

Ook ingenieursbureau Witteveen+Bos, architectenbureau DWA, energiefirma’s EnergyGO en Engie, en de specialistische duurzaamheidsbureaus Atriensis, JvdLAdvies, Merosch, Procap en Wattopia behoren tot de groep van betrokken bureaus. Met NLIngenieurs is een samenwerkingsverband opgetuigd.

What’s next?

In lijn met hun lancering hebben de Warmtetransitie Pioniers meteen hun eerste adviezen opgeleverd. Deze zijn overhandigd aan functionarissen van het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hieruit zijn al enkele afspraken gekomen over een mogelijke bijdrage aan de warmtetransitie-agenda.

Van der Vight: “In de komende maanden gaan we verder met het ontwikkelen van een advies richting gemeenten hoe ze handelingsperspectief kunnen geven aan burgers en bedrijven.”