Hoe talentontwikkeling centraal staat binnen BluPoint

03 augustus 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bij BluPoint staat talentontwikkeling centraal – “dit levert waarde op voor zowel onze organisatie als onze klanten”, aldus managing partner Roel van Stiphout. Hij vertelt over de verschillende initiatieven binnen het bureau om talent te ontplooien, en verschillende consultants delen hun ervaringen.

Talent wordt veelal omschreven als het natuurlijk vermogen om iets goed te doen of te kunnen. Bij BluPoint kijken we naar het natuurlijk vermogen van onze werknemers. We kijken samen naar de interesses en kennis en kunde van de werknemers, welke beide (mede) bepalend zijn voor de rol binnen onze organisatie. Zo kunnen de specialiteiten (lees: talenten) van onze werknemers optimaal worden ingezet en verder ontwikkeld, vanuit het perspectief van intrinsieke motivatie.

Onze werknemers maken allemaal een steile leercurve door, welke voor iedere werknemer in feite maatwerk is. Dit is haalbaar door de open structuur en cultuur van ons kantoor, waardoor korte lijnen de realiteit zijn. Deze handelswijze resulteert in een duurzaam effect op werkplezier en -prestatie, wat zich doorvertaalt in waardecreatie voor onze klanten. 

Roel van Stiphout, Mick Devilée, Helen van Wanrooij, Maurits Godthelp, Matthijs Weegink - Blupoint

Wij streven ernaar om onze mensen in hun kracht te zetten: talent in actie. Hierdoor excelleren onze mensen en versterken zij elkaar, ons menselijke kapitaal.

Talentontwikkeling

Bij BluPoint besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling en vinden dan ook dat iedereen die bij ons werkt de mogelijkheid dient te krijgen om het beschikbare talent te laten zien en verder te ontplooien. Talentontwikkeling wordt op verschillende manieren gerealiseerd; we hebben een breed scala aan kennisgedreven activiteiten, waarin het ontwikkelen van talent centraal staat.

De volgende tools en activiteiten staan in het teken van talentontwikkeling binnen BluPoint:

Inhoudelijke kennissessies

Periodiek vinden er interne kennissessies plaats binnen BluPoint. Tijdens deze sessies worden verschillende aspecten van het consultancyvak vanuit de theorie, maar zeker ook vanuit de praktijk behandeld. Er wordt naar gestreefd om collega’s uit te dagen met vraagstukken en ervaringen te delen, waardoor men van elkaar kan leren.

“Dit zijn sessies waar je zelf jouw krenten uit de pap haalt.”
– Mick Devilée, Consultant bij BluPoint

De onderlinge interactie tijdens deze sessies is zeer waardevol, waarbij het veelal om praktijkvoorbeelden gaat. De deelnemers kunnen de focus leggen op wat voor hen belangrijk is en waar het ontwikkelpotentieel ligt.

Interne en externe trainingen

Naast de inhoudelijke kennissessies kennen we binnen onze organisatie verschillende interne en externe trainingen. Beiden gericht op het ontwikkelen, bijschaven en onderhouden van essentiële consultancyvaardigheden. Trainingen worden door interne ervaringsdeskundigen of externe experts gegeven.

Een recent voorbeeld van een dergelijke training is de training ‘Sales vanuit je Hart’. Door te sparren met collega’s, ervaringsverhalen uit te wisselen en te oefenen in rollenspellen, zijn handvatten aangereikt die we dagelijks in ons werk gebruiken.

“Door de inhouse trainingen die BluPoint biedt, ben ik staat om mezelf te blijven ontwikkelen op de gebieden waar ik energie van krijg.”
– Helen van Wanrooij, Consultant bij BluPoint

Door naar de talenten van de medewerker te kijken, is BluPoint in staat om haar medewerkers te laten groeien in de gebieden waar de medewerkers zelf energie van krijgen. Dit resulteert in medewerkers met passie voor hun werk die zichzelf inzetten om klantwaarde te leveren samen met onze klanten. 

Extended Master Programma

Tilburg University organiseert een Extended Master Programma voor masterstudenten. Dit programma is voor studenten die de reguliere masteropleiding willen uitbreiden met een stage om professionele en praktische talenten te ontwikkelen, welke niet tijdens de studie worden ontwikkeld. BluPoint is partner in dit traject en verwelkomt dan ook ieder jaar een nieuwe student ten behoeve van dit Extended Master Programma. 

Als organisatie stimuleren wij deze vorm van talentontwikkeling, aangezien dit voor studenten een unieke kans is om te ontdekken waar hun talent ligt. In dit traject nemen wij de studenten mee in klantopdrachten en worden de basisbeginselen van consultancyskills aangeleerd. Tevens denken wij mee met de student over leerdoelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak, zodat talenten gevonden en ontwikkeld kunnen worden. 

“Een aantal maanden geleden heb ik de keuze voor BluPoint gemaakt, omdat mijn eigen ontwikkeling de rode draad van mijn traineeship zou vormen.”
– Maurits Godthelp, Trainee Consultant bij BluPoint 

Student Consultant

Student Consultant is, net als BluPoint, onderdeel van de L&vS Group. Deze organisatie wordt volledig gerund door hoogopgeleide en ambitieuze studenten. BluPoint is bij deze organisatie betrokken als trainer van de studenten op verschillende gebieden. Tijdens de trainingen worden cruciale consultancyskills en capabilities geleerd. Dit stelt de studenten vervolgens in staat de academische kennis en talenten toe te passen bij klanten. 

De BluPoint-consultants coachen en begeleiden de projecten en opdrachten van Student Consultant. Er wordt nauw samengewerkt om academische en consultancytalenten te vertalen naar de praktijk. De consultants van Student Consultant maken hierbij een steile leercurve door die gericht is op hun talenten.

“De scherpe discussies die ontstaan tijdens kwaliteitsassessments leveren nieuwe inzichten en een hogere kwaliteit.”
– Matthijs Weegink, Consultant bij BluPoint

Klantwaarde

Bovenstaande activiteiten en tools leiden tot ontwikkeling van talent voor BluPoint-consultants en/of studenten die verbonden zijn aan BluPoint. Het doel van deze talentontwikkeling is het ontwikkelen van de personen in kwestie, waardoor zij een hoge kwaliteit kunnen leveren.

Wij streven hierbij absoluut naar een hogere kwaliteit dan gemiddeld. Dit komt vervolgens terug in de werkzaamheden bij klanten, waar de daadwerkelijke klantwaarde wordt gerealiseerd.