Just in time leren met het Agile Transformatie Platform van Quint

29 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen

Eind vorig jaar lanceerde Quint zijn ‘Agile Transformatie Platform’ – een platform dat werken aan digitale transformatie “sneller, goedkoper, leuker en veiliger” maakt. Een gesprek met Mike van Dongen over hoe het platform dit voor elkaar krijgt. 

Het platform is inmiddels bij tal van opdrachtgevers van Quint ingezet en helpt teams onder meer met leren en transformeren. Om digitale transformaties tot een succes te kunnen maken is het essentieel dat medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden en capaciteiten om de nieuwe, digitale manier van werken te kunnen uitvoeren. 

“Het succes van een dergelijke transformatie is afhankelijk van de mate waarin medewerkers in staat worden gesteld om nieuwe kennis te verwerven, nieuwe competenties te ontwikkelen, nieuw gedrag en de bijbehorende mindset te adopteren”, vertelt Van Dongen, Client Director van Quint Academy.

Just in time leren met het Agile Transformatie Platform van Quint

Daarnaast is het van belang dat nieuw gedrag en nieuwe gewoonten, werkwijzen en de cultuur worden verankerd in de manier van werken. Terugvallen in oude gewoonten ligt immers op de loer. “Dat vraagt heel veel van professionals, maar ook van de begeleiding en tools die hiervoor zorgdragen.” 

“Met het Agile Transformatie Platform vergroten we de effectiviteit van deze twee doelstellingen”, legt Van Dongen uit. Uniek aan het platform is dat het de advies-, opleidingen- en technologie-expertise van Quint bij elkaar brengt voor een integrale oplossing. “Want veranderen is leren en leren is veranderen.” 

Hoe werken teams in het platform?

In het platform staan samenwerking en teamprestaties centraal. Teams krijgen toegang tot best practices ter ondersteuning van een transformatie en kunnen putten uit ‘adventures’ en ‘quests’ (zogeheten microlearnings). Ieder team selecteert een eigen ontwikkelpad en krijgt inzicht in de voortgang en de impact op de teamprestaties. 

“De ontwikkelpaden gaan bijvoorbeeld over het toepassen van technologie, ontwikkelen van cultuur en leiderschap of een agile mindset. Door adventures en quests te ondernemen, zetten teams concrete stappen die hen dichter bij de transformatiedoelen brengen. Zo worden teams echt beter en sneller en wordt de samenwerking hechter en vooral ook leuker”, aldus Van Dongen. 

Teams starten hun leerreis door middel van een nulmeting. Hiermee krijgen ze inzicht in hun verbeterpotentieel en aan de hand van de leerdoelen selecteren ze verbeterinterventies in de vorm van adventures. Het teamdashboard maakt op basis van tussenmetingen inzichtelijk waar het team staat ten opzichte van de stip op de horizon én wat de meest zinvolle adventures zijn op mee verder te gaan.

“Zo worden de teams begeleid in hun leerreis en krijgt het management inzicht in ‘the bigger picture’, namelijk hoe alle teams ervoor staan”, geeft Van Dongen aan. 

Uniek aan het platform is dat alle rollen binnen een organisatie worden betrokken in de transformatie. “Iedereen krijgt inzicht in het doel, van senior managers tot mensen op de werkvloer, en welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden.” 

Nog een kracht van het platform is volgens Van Dongen dat het elementen van gamification evenals het concept van ‘just-in-time’-ontwikkeling in de leeraanpak verwerkt. “Dit nodigt teams uit om te leren en dat te doen wanneer ze die leerbehoefte echt voelen.” 

Met de transparantie die geboden wordt (het platform maakt transparant wat de voortgang is van teams en waar ze ondersteuning nodig hebben) worden bottlenecks voor een transformatie volgens Van Dongen snel opgelost. “Teams kunnen door een coach of andere teams verder geholpen worden”, licht hij toe.

Al met al zorgt het Agile Transformatie Platform voor “aantoonbaar verbeterde werkprestaties, waarbij de teams met plezier en zelfvertrouwen het geleerde toepassen en stappen maken in hun ontwikkeling en prestaties.” Van Dongen besluit: “Transformatiedoelen worden behaald, en de benefits uit de businesscase van de transformatie worden (eerder) benut.”