Gemeente Midden-Groningen gaat wederom bezuinigen

10 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De door geldzorgen geplaagde gemeente Midden-Groningen zal – op basis van de uitkomsten van een vervolgonderzoek van adviesbureau Berenschot – wederom bezuinigingen gaan doorvoeren.

Aan de hand van de vervolgstudie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente besloten om in totaal €3,5 miljoen te gaan bezuinigen op de bedrijfsvoering. Dat is ruim €400.000 meer dan eerder begroot.

Langlopende onderzoek

Zo’n anderhalf jaar geleden schakelde de gemeente Berenschot in om beter inzicht te krijgen in waar op de bezuiniging zou kunnen worden bezuinigd. De experts van het bureau analyseerden de gemeentelijke organisatie van Midden-Groningen (inwonerstal: circa 61.000) en vergeleken deze met meerdere, vergelijkbare gemeenten. 

Gemeente Midden-Groningen gaat wederom bezuinigen

De onderzoekers concludeerden dat Midden-Groningen gemiddeld genomen voor een deel dezelfde kosten heeft als de referentiegemeenten. Niettemin maakt de Groningse gemeente op een aantal taakgebieden veel meer en op andere gebieden veel minder kosten dan de referentiegemeenten. 

Om dit verschil inzichtelijk te maken schakelde Midden-Groningen enkele maanden geleden wederom Berenschot in. “Midden-Groningen wil zijn dienstverlening en bedrijfsvoering goed maar ook zo efficiënt mogelijk regelen”, legt burgemeester Adriaan Hoogendoorn uit. “Dat houdt in dat we kritisch blijven kijken naar onze taken, verantwoordelijkheden en de kosten die daarbij worden gemaakt.”

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat het voor het grootste gedeelte verklaarbaar is waarom de gemeente gemiddeld meer kosten maakt op bepaalde terreinen. Voor een aantal taakgebieden – zoals afval en personeelszaken – is echter geen verklaring te vinden. Op deze terreinen zal Midden-Groningen dit jaar €400.000 gaan bezuinigen.

Zorgelijke financiële situatie

Midden-Groningen is genoodzaakt tot de bezuinigingen door “onze financiële positie”, laat burgemeester Hoogendoorn weten. Terwijl het onderzoek van Berenschot voorstellen bevat om de gemeentelijke organisatie op verschillende punten te versterken, laat deze zwakke financiële positie dat momenteel niet toe. Alleen voor het taakveld Openbare orde en Veiligheid wordt vanwege de urgentie van het onderwerp uitzondering gemaakt.