Nederlands betaald voetbal levert ruim €2 miljard op

11 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voetbal is veel meer dan ‘alleen maar een spelletje’. Het is een spelletje dat 8,2 miljoen Nederlanders verbindt, door alle lagen van de bevolking heen. Én het is een spelletje dat €2,03 miljard bijdraagt aan het Nederlands bruto binnenlands product (bbp).

Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Het accounts- en advieskantoor heeft in opdracht van de KNVB en Eredivisie CV onderzocht wat de maatschappelijke waarde van het betaalde voetbal in Nederland is.

In 2015 bracht het kantoor ook al de waarde in kaart. Sindsdien is de directe bijdrage van het betaald voetbal met 60% gestegen naar €2,03 miljard, met name dankzij de toename in consumentenbestedingen aan televisie en gedrukte media.

Opbouw van de directe bijdrage aan het BBP

Bijna 80% van de bijdrage bestaat uit consumentenbestedingen die binnen en buiten het stadion worden gedaan. Het grootste deel daarvan zijn uitgaven aan televisie en gedrukte media. Ook tickets voor wedstrijden, eten en drinken in het stadion, merchandising, horeca en (kans)spellen zijn belangrijke consumentenbestedingen.

De uitgaven zijn op te splitsen in bestedingen die volledig toe te schrijven zijn aan betaald voetbal (bijvoorbeeld seizoenkaarten, games zoals FIFA, voetbaltijdschriften en bestedingen in cafés waar voetbal gekeken wordt) en bestedingen waarvan een deel toe te schrijven is aan betaald voetbal (bijvoorbeeld een abonnement bij ESPN of Ziggo Sport, aanschaf van een tv en lidmaatschap bij landelijke of regionale dagbladen).

Vanwege een gebrek aan data hebben de onderzoekers alleen de directe bijdrage onderzocht en worden indirecte effecten – zoals de bestedingen die profvoetballers doen vanuit hun salaris – buiten beschouwing gelaten. Hierdoor vormt de €2,03 miljard een ondergrens, de werkelijke economische impact van betaald voetbal is waarschijnlijk aanzienlijk groter.

Minimaal 3.254 fulltimebanen

Volgens PwC levert betaald voetbal tevens 3.254 fte aan banen op. Het gaat hierbij alleen over de werkgelegenheid die direct te relateren is aan betaald voetbal: de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, de organisaties waarin deze BVO’s verenigd zijn (ECV en CED) en de afdeling Betaald voetbal van de KNVB.

Directe werkgelegenheid uitgesplitst naar afdeling Betaald voetbal van de KNVB, 18 BVO’s uit de Eredivisie & ECV en 16 BVO’s uit de Keuken Kampioen Divisie & CED

De indirecte werkgelegenheid – zoals onder andere de cameraploegen van de NOS en ESPN, personeel van beveiligingsbedrijven en entertainment- en marketingorganisaties – is vanwege een gebrek aan beschikbare data niet door de onderzoekers meegenomen. Ook de gekwantificeerde directe werkgelegenheid is dus een ondergrens voor de volledige werkgelegenheid die het betaald voetbal creëert.

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, toont het onderzoek overduidelijk de economische waarde van het betaalde voetbal voor de economie. “Het voetbal kost geen geld, het levert juist veel geld op.”