Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders

07 mei 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dat voetbal veel losmaakt werd vorige maand weer eens bewezen door de storm die losbarstte rond de nu al gedoemde Super League. Geen gebrek dan ook aan mooie uitdrukkingen om het belang van voetbal te verwoorden – van ‘voetbal is oorlog’ tot ‘voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven’. Maar hoe kwantificeer je dit belang? PwC bracht de impact van het Nederlandse betaald voetbal in kaart op basis van vijf maatschappelijke thema’s.

De onderzoekers van PwC keken naar de impact van het betaald voetbal aan de hand van de thema’s (1) verbinding, (2) welzijn, (3) educatie, (4) economie en (5) duurzaamheid.

1. Verbinding

Met dat eerste thema zit het volgens de onderzoekers wel goed: “In een samenleving waar mensen op zoek zijn naar saamhorigheid, zorgt het betaald voetbal voor verbinding. Tussen supporters op de tribune, tussen vrijwilligers op de club. En het verbindt voetballiefhebbers op de werkvloer, in de kroeg, op sociale media of in de wijk.”

Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders

In totaal bindt het betaald voetbal volgens PwC niet minder dan 8,2 miljoen liefhebbers “door alle lagen van de bevolking heen”. Uiteraard is niet iedereen even fanatiek – de groep varieert van “mensen die af en toe een wedstrijd op tv kijken tot en met seizoenkaarthouders die wekelijks in het stadion zitten”. Van de fanatiekere fans geeft twee derde (65%) aan dat betaald voetbal bijdraagt aan hun sociaal netwerk.

Via het veld verbindt het betaald voetbal ook mensen met talloze achtergronden. Een derde (31%) van de profvoetballers heeft een niet-Nederlandse of dubbele nationaliteit. In totaal staan 65 verschillende nationaliteiten op de velden. “Veel van deze spelers zijn rolmodellen die ervoor zorgen dat jonge kinderen uit alle hoeken van de samenleving hun dromen durven na te jagen, gezonder proberen te leven en hun best doen op school.”

Buiten het veld is nog wel veel te winnen op het gebied van diversiteit. Zo bestaat slechts 5% van de raden van bestuur van de betaaldvoetbalclubs uit vrouwen.

2. Welzijn

Ook op het gebied van welzijn heeft het betaald voetbal volgens PwC een grote positieve impact. Zo draagt het bij aan de mentale gezondheid van voetballiefhebbers. Dat hangt natuurlijk samen met de verbinding. Daarnaast biedt het bezig zijn met voetbal simpelweg plezier.

Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders

Gemiddeld zijn de ruim 8 miljoen voetballiefhebbers 11 uur per week bezig met betaald voetbal, wat neerkomt op een kwart (26%) van hun vrije tijd. Deze uren gaan vooral op aan tv-kijken (gemiddeld 3,4 uur), het stadion bezoeken (1,7 uur), erover praten (1,5 uur), social media (1,3 uur) en lezen (1,1 uur). De echte fanatiekelingen besteden zelfs 20 uur per week aan voetbal.

Daarnaast helpen betaaldvoetbalclubs mensen proactief vooruit in het leven. Denk aan allerlei maatschappelijke projecten op het gebied van participatie, gezondheid en re-integratie op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via het netwerk van de club re-integreren en er zijn middagen waarop demente ouderen aan de hand van foto’s herinneringen ophalen aan vervlogen tijden.

Jaarlijks nemen 283.299 mensen deel aan dergelijke activiteiten, een verdubbeling ten opzichte van 2015. “Hiermee maakt het betaald voetbal voor velen direct het verschil”, aldus PwC.

3. Educatie

Een deel van de maatschappelijke projecten is ook gericht op educatie. Zo helpen betaaldvoetbalclubs bijvoorbeeld kinderen die moeilijk kunnen leren.

Daarnaast wordt natuurlijk veel geld, tijd en energie gestoken in het opleiden van jeugdspelers. Jaarlijks investeren de clubs ruim €41 miljoen in jeugdspelers, waarmee 5.030 jeugdspelers van een opleidingstraject tot profvoetballer worden voorzien.

Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders

De educatie is echter niet exclusief gericht op kinderen. Er wordt ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van trainers. In totaal zijn er 500 gecertificeerde trainers werkzaam bij de betaaldvoetbalclubs, waarvan 315 in de Eredivisie en 185 in de Keuken Kampioen Divisie.

4. Economie

Uiteraard wordt met voetbal ook veel geld verdiend. PwC becijfert dat het betaald voetbal de Nederlandse economie €2,03 miljard euro oplevert. Het is de laatste jaren hard gegaan met de economische waarde van het Nederlandse voetbal: in 2015 lag dit bedrag maar liefst 60% lager dan nu.

“Nederlanders besteden dus veel meer geld dan voorheen aan betaald voetbal”, aldus de onderzoekers. “Variërend van het kiezen van een abonnement op ESPN voor live-wedstrijden tot en met het bestellen van een hapje en drankje in het café als men daar voetbal kijkt.”

De stijgende uitgaven gaan hand in hand met een oplopende werkgelegenheid. De betaaldvoetbalclubs en overkoepelende organisaties zijn samen goed voor 3.254 fte’s. Indirect zorgt het voetbal voor nog veel meer banen, aangezien onder meer cameramensen, verkeerregelaars en horecapersoneel hierin nog niet zijn meegenomen.

5. Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid – tot slot – is nog de meeste ruimte voor verbetering. PwC constateert dat de integratie van duurzaamheid in de strategie en het beleid van betaaldvoetbalclubs “nog in de kinderschoenen staat”. Zo heeft slechts iets meer dan een derde (36%) van de clubs een concreet duurzaamheidsbeleid.

Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders

Dit betekent echter niet dat de rest helemaal niets doet: 91% is wel degelijk bezig met tenminste één initiatief op het gebied van duurzaamheid. Zo doet bijvoorbeeld driekwart aan afvalscheiding.

Wat de duurzaamheidsinspanningen compliceert is dat de voetbalclubs in veel gevallen niet de eigenaar zijn van het stadion. Desondanks kunnen ze volgens de onderzoekers wel een stimulerende rol spelen in de verduurzaming van het stadion.

Al met al concluderen ze dat de clubs “her en der al een steentje bijdragen aan een beter klimaat, maar dat er nog veel winst te behalen valt op het gebied van duurzaamheid”.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de KNVB, de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED). De onderzoekers deden deskresearch, lieten betaaldvoetbalclubs een vragenlijst invullen en hielden een representatieve enquête onder de Nederlandse bevolking.