Smallingerland brengt samen met inwoners kerntaken in kaart

11 mei 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Friese Smallingerland heeft een kerntakenstudie gelanceerd. De gemeente doet dit in samenwerking met zijn belangrijkste stakeholder – de circa 56.000 inwoners.

Door het kerntakenonderzoek – dat wordt uitgevoerd in samenwerking met consultants Jasper Sterrenburg, Jelte Schievels en Noortje van ’t Klooster van het adviesbureau AEF – krijgt Smallingerland een beter beeld van welke taken het in de toekomst het best zelfstandig zou kunnen uitvoeren.

In het onderzoek is aandacht voor de vraag aan welke taken de gemeente prioriteit moet geven, wat de nadelige effecten zijn als Smallingerland minder verantwoordelijkheid voor de uitvoering neemt, en wat de kans is dat een andere partij deze verantwoordelijk overneemt. De uitkomsten moeten gemeente Smallingerland helpen bij het maken van keuzes in de manier waarop de gemeente taken uitvoert.       

Smallingerland brengt samen met inwoners kerntaken in kaart

Het kerntakenonderzoek in Smallingerland is een intensief traject waar inwoners, de gemeenteraad, de collegeleden en de ambtelijke organisatie aan meedoen. Met de inwoners spreekt AEF tijdens meerdere themabijeenkomsten over de vraag waar de aandacht van de gemeente vooral naar moet uitgaan.

Tijdens de eerst inwonersbijeenkomst in maart is gepraat over wat de belangrijke en minder belangrijke taken van de gemeente zijn. Deze week – tijdens de tweede bijeenkomst – spreken de adviseurs van AEF met de inwoners over hoe de gemeente invulling kan geven aan haar belangrijkste taken.

Gedurende deze bijeenkomst gaan de inwoners samen met het adviesbureau in op uiteenlopende thema’s, zoals openbare ruimte, wonen, economie, bestuur, duurzaamheid, het sociaal domein, onderwijs, cultuur en sport. 

Op basis van de discussies met de inwoners en aan de hand van de gesprekken met de andere stakeholders van Smallingerland zal AEF een adviesrapport schrijven. Dat moet Smallingerland de komende jaren gaan helpen betere keuzes te maken in de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert.

Wanneer het rapport wordt gepresenteerd is op het moment van schrijven nog niet bekend.