Marsh: Economische en maatschappelijke risico's nemen toe

05 mei 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De risico’s voor het bedrijfsleven en burgers in ons land zijn het afgelopen jaar toegenomen, zo blijkt uit het Political Risk Report 2021 van Marsh. Terwijl de economische evenals maatschappelijke risico’s zijn toegenomen, zijn andere risico’s, zoals bijvoorbeeld terrorisme, juist afgenomen.

De Political Risk Map van verzekeringsadviseur Marsh is een jaarlijkse benchmark die kijkt naar de belangrijkste politieke, macro-economische, financiële en industriële risico’s binnen landen. Meer dan 200 landen worden meegenomen in de jaarlijkse analyse.

Het 30-pagina’s tellende rapport geeft inzicht in de meest gangbare risico’s die bestuurders en politieke leiders momenteel slapeloze nachten bezorgen. Daarbij is het dit jaar vanzelfsprekend grotendeels corona dat de klok slaat.Political Risk Map for the Netherlands

Te denken valt aan de strijd tegen de pandemie en de daarmee gepaard gaande zorgcrisis, de groeiende onrust onder burgers ten aanzien van de lockdownmaatregelen, of bijvoorbeeld de zorgen over hoe onze regering de crisis aanpakt.

Maar er spelen ook nog altijd andere zaken. Wat te denken bijvoorbeeld van de impact van de Brexit in het VK en daarbuiten, de vele financiële crises in het buitenland (denk onder meer aan Venezuela en Libanon) of het groeiende aantal vluchtelingen in de wereld.

Over Nederland wordt in het rapport amper gerept. Enerzijds omdat we een bevolking hebben van ‘slechts’ 17 miljoen mensen en ‘enkel’ de achttiende economie ter wereld zijn, anderzijds omdat in ons land al jaren sprake is van een laag risicoprofiel. Nederland behoort tot een van de plekken op aarde waar de risico’s het laagst zijn. De kans op aanslagen vormde tot voor kort het grootste reële risico, aldus Marsh.

Risico’s nemen toe

Het algehele risicoprofiel is het afgelopen jaar echter wel verzwaard. Vooral het risico op rellen en stakingen is hoger geworden, onder meer door gebeurtenissen als de avondklokrellen in Eindhoven en de massademonstraties in Den Haag. Vanzelfsprekend zijn de economische risico’s sinds de uitbraak van de coronapandemie het meest toegenomen. Marsh merkt dit aan als ‘country economic risk’ en ‘contractual agreement repudiation’.

Laatstgenoemd risico is het risico dat partijen hun rekeningen niet betalen of hun economische contracten schenden. Dat dit risico groter is geworden is te verklaren door de economische neergang en het feit dat veel bedrijven het water aan de lippen staat, vooral binnen hard geraakte sectoren zoals het toerisme, de luchtvaart, de kunst & cultuursector en de sport.

“Met het wegvallen van staatssteunprogramma’s zal de druk op krediet/faillissement-risico wel degelijk toenemen. Zeker in de horeca-, reis-, cultuur- en evenementensector”, zegt Dirk-Jan Schwalbach van Marsh.

“Vooralsnog lijkt de impact van de Covid-19-crisis op de Nederlandse economie mee te vallen, op een aantal hard geraakte sectoren na”, legt hij uit. “Langetermijn-economische effecten daarentegen, komende van hoge schuldenlasten bij Nederlandse handelspartners en een verhoogd aantal faillissementen, zouden impact kunnen hebben op de sterk handelsafhankelijke Nederlandse economie.”

Volgens een recent onderzoek van KPMG zien CEO’s momenteel cybersecurity als het grootste risico voor hun bedrijf, waar dat een half jaar geleden nog talent was. Beide risico’s zijn opgelopen met het uitbreken van de coronacrisis, die ervoor zorgt dat we massaal thuiswerken. Dit heeft zowel impact op het welzijn van mensen als op de beveiliging van computers, die op de thuiswerkplek vaak minder goed op orde is.