Acht trends voor inkoop in facility management

01 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De wereld van inkoop in het facility managementvak verandert in rap tempo. Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Public Procurement aan de Universiteit Utrecht en Principal Consultant bij Significant Synergy, deelt acht trends die hij verwacht in facilitair aanbesteden.

1. Inkopen met impact

De opkomst van ‘social impact’, ‘social return’ en duurzaamheid is steeds meer zichtbaar binnen het inkoopdomein. De overheid neemt hierin een voortrekkersrol – zo is binnen de overheid het aantal aanbestedingen dat hierop focust verdubbeld. Schotanus verwacht dat bedrijven deze trend zullen overnemen.

2. Kijken naar de ‘echte’ prijs

Het concept van ‘true pricing’ is al jaren in populariteit aan het toenemen. De focus ligt hierbij niet alleen op de prijs van een product of dienst, maar ook op andere gerelateerde kosten. “Denk aan afval, innovatiekracht, grondstoffengebruik en interne implementatiekosten.” Dit concept zal binnen aanbestedingen worden ondergebracht, wat tegelijkertijd maakt dat sommige afwegingen en vergelijkingen complexer zullen worden.

Fredo Schotanus

3. Van lineair naar circulair

Met het oog op de energietransitie en het klimaatakkoord dient de economie tegen 2050 geheel circulair te zijn. Dit betekent ook dat het inkoopdomein zijn processen dusdanig dient in te richten, vanaf het opstellen van beleid naar inkoop tot het contractmanagement en opdrachtgeverschap.

4. Scherpere doelstellingen en eisen

Sinds jaar en dag worden dezelfde gunningscriteria gebruikt voor het selecteren van de juiste partners. Vanuit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers komt er steeds meer druk om de gunningscriteria transparanter te maken. Het ‘smart’ maken van doelstellingen vormt hierbij de basis, dus specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.

5. Meer toezicht op keten

Doorgaans betekent een aanbesteding het startschot voor een verdere samenwerking. Van inkoopfuncties wordt steeds meer verwacht dat zij een oog houden op de volledige levenscyclus van de samenwerkingsrelatie, van begin tot eind. Ook wordt meer toezicht binnen de hele keten gevraagd (“denk aan onderaannemers en toeleveranciers”), bijvoorbeeld op het gebied van ethiek en duurzaamheid.

6. Meer integrale visies en KPI’s

Verder zijn integrale visies en KPI’s essentieel, waarbij er meer focus dient te zijn op de totaalbeleving. Hierbij is het zaak om ervoor te zorgen dat het niet te complex wordt en meetbaar blijft.

7. Meer menselijke maat

Door de opkomst van samenwerkingen in zowel het publieke als private domein, wordt meer gevraagd van samenwerkingspartners. Een meer menselijke maat in de aanpak dient daarom centraal te staan, waarbij mensen en het opbouwen van een duurzame band de kern vormen. Deze trend komt onder andere voort uit de toeslagenaffaire, waarbij de menselijke maat volledig verdwenen was, zo stelt Schotanus.

8. Corona verandert de focus

De hele maatschappij is ontwricht door de coronapandemie, vooral in negatieve maar soms ook in positieve zin. Want er ontstaan namelijk ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld in facility management-vakgebied. Want waar we werken en elkaar ontmoeten en hoe en wanneer we werken zijn allemaal veranderd.

Facility managers en HR-managers staan daarmee voor allerlei nieuwe vragen: Welke functie dient het kantoor te hebben, is het vooral een ontmoetingsplek of werkplek? Moeten we de schoonmaakdienstverlening meer flexibel inrichten? Hoe richten we na de crisis de catering in? Volgens Schotanus is het belangrijk om de “impact inzichtelijk te maken en daar vervolgens op in te spelen”.