Vijf trends in fusies en overnames binnen het mkb

22 februari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Joost Coopmans is partner Corporate Finance bij BDO en heeft veel ervaring in het adviseren bij de aan- en verkoop en waardebepaling van bedrijven, met name in het groot-mkb-segment. Hij deelt vijf trends en ontwikkelingen die hij ziet ontvouwen op de markt voor fusies en overnames. 

1. Private equity

Investeerders zijn de laatste jaren erg actief op de Nederlandse markt. “Er is een sterke opkomst van private equity zichtbaar. Waar er voorheen met name werd verkocht aan strategische kopers, zijn investeringsmaatschappijen op dit moment bij bijna de helft van onze transacties betrokken”, vertelt Coopmans. De trend is overigens niet nieuw, maar zet door en is in sommige markten in een stroomversnelling gekomen door Covid-19. 

“Er is heel veel geld in de markt, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen halen niet zo veel rendement uit gewone assets, waardoor ze relatief best veel geld ter beschikking stellen aan private equity”, legt Coopmans uit. “Investeringsmaatschappijen willen dat geld vervolgens graag investeren of zoals zij zeggen ‘aan het werk zetten’.”

Joost Coopmans, Partner Corporate Finance, BDO

Dit heeft een impact op deal multiples, want “het is dan ook zeker niet langer zo dat strategische kopers automatisch ook het beste betalen. Het is regelmatig zo dat investeringsmaatschappijen evenveel of zelfs meer geld neerleggen omdat zij in bepaalde bedrijven met een goed toekomstperspectief een mooie investering zien.” 

2. De impact van Covid-19

De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op de markt voor fusies en overnames. “De eerste coronagolf in maart tot en met mei creëerde zoveel onzekerheid dat de markt eigenlijk volledig stilviel. Rond de zomer ontstond een schifting. In sectoren die enigszins corona-proof zijn, kwam de activiteit weer op gang. In sectoren die zwaar geraakt worden door Covid-19, zoals leisure, reizen en horeca, gebeurt echter niets meer.” 

Sommige partijen in zwaar geraakte sectoren hebben zelfs geprobeerd deals terug te draaien. Coopmans: “Bijvoorbeeld de overname van Corendon door Sunweb die niet doorging. Juridisch was men daar al heel ver, maar het is Sunweb gelukt om hier onderuit te komen. Er zijn echter ook voorbeelden bekend van deals die onder druk van de rechter toch zijn doorgegaan.”

In sectoren die minder hard of niet door de coronacrisis geraakt worden ontstaan juist nieuwe kansen voor bedrijven. “Er is veel meer aandacht voor de pareltjes. Voor bedrijven die een gestage groei laten zien. Sommige klanten adviseren we om nu geen verkooptraject in te gaan, maar hoe tegenstrijdig het wellicht ook klinkt in deze tijd, een aantal klanten adviseren wij om het juist wel te overwegen omdat ze nu wellicht zelfs een betere prijs kunnen krijgen dan voor de crisis.”

Voorlopig komt aan dit beeld volgens Coopmans nog geen eind. “Ik verwacht dat de eerste helft van 2021 zich voortzet zoals het afgelopen halfjaar. Daarna zien we hopelijk dat de vaccinatiegraad het coronavirus gaat verdringen. Als dat zo is, dan zie ik de markt weer volop in beweging komen met als gevolg een nog actievere tweede helft van dit jaar.” 

Lees verder: Aantal overnames in de mkb-markt met een derde gedaald

3. Cross-border deals

Een andere ontwikkeling die Coopmans in de markt ziet is een toenemende internationalisering. “Het aantal cross-border transacties, waarbij koper en verkoper uit verschillende landen komen, stijgt. Zeker met de landen om ons heen zijn veel transacties. Daarnaast vinden Amerikaanse en Chinese bedrijven Nederland vaak een goed startpunt om de Europese markt te betreden.” 

Uit gegevens van de belangrijkste M&A-databases komt naar voren dat de meeste kopers van Nederlandse bedrijven uit België en Duitsland komen, gevolgd door de Angelsaksische landen. 

4. Scherpere focus op buy-side risico’s

Als gevolg van Covid-19 bestaat er meer onzekerheid over de toekomstige kasstromen en businessmodellen van bedrijven. Dit brengt voor kopers de nodige financiële risico’s met zich mee. Volgens Coopmans is het voor kopers in het huidige landschap van groot belang om hun boekenonderzoek hierop aan te passen. Te denken valt aan een ‘corona-proof due diligence’. 

Lees verder: Vijf overwegingen voor een corona-proof due diligence

Voor kopers zijn er meer risico’s, waarbij de financiële organisatie en het ‘kapot drukken’ van de doelonderneming wat Coopmans betreft de belangrijkste zijn. “Mislukte trajecten hangen meestal samen met het overschatten van de synergetische waarde. Daardoor wordt er overbetaald voor een onderneming en komt de gewenste financiële waarde uiteindelijk gewoonweg niet tot stand.” 

“Wat echter ook vaak gebeurt, is dat een grote onderneming een kleiner bedrijf koopt omdat zij een geniale vondst hebben of een enorm ondernemende bedrijfscultuur. Het kleinere bedrijf wordt vervolgens geïntegreerd in de grotere onderneming en zo verdwijnt datgene wat men wilde kopen eigenlijk binnen enkele jaren.”

5. Jongere verkopers (en kopers)

Tot slot constateert Coopmans dat het verkooplandschap in het mkb-segment pluriformer wordt, “onder meer doordat er steeds meer jongere verkopers komen. Het is niet meer zo dat het alleen de wat oudere directeur-grootaandeelhouder is die zijn aandelen wil verkopen.” 

Hierbij maken verkopers steeds vaker gebruik van een zogenoemde pre-exit, waarbij een deel van de aandelen verkocht wordt, vooruitlopend op een volledige exit jaren later. “Dat kan zijn om al een deel van de waarde van de onderneming privé veilig te stellen”, legt Coopmans uit, “maar ook om een kapitaalkrachtige investeerder aan boord te halen om verdere groei daarmee juist te kunnen versnellen.”