Aantal deals in Nederland met 40% gedaald door Covid-19

18 augustus 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Covid-19 uitbraak heeft zoals verwacht geleid tot een grote daling van de fusie- en overnameactiviteit in ons land.

Volgens gegevens van Big Four-adviesorganisatie KPMG is het aantal deals dat in de eerste helft van 2020 is gesloten bijna 40% lager dan het aantal deals in dezelfde periode in 2019. Tussen maart en juni zijn maandelijks minder dan 40 deals gesloten, vergeleken met meer dan 70 in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Ongeveer een derde van de deals in H1 2020 is gesloten door financiële investeerders zoals private equity-partijen en family offices. Dit aandeel is relatief stabiel gebleven, wat volgens KPMG aangeeft dat investeerders nog altijd op een berg van beschikbaar kapitaal (ook bekend als ‘dry powder’) zitten. Volgens Bain & Company hebben financiële investeerders meer dan $2 miljard aan geld te besteden, een bedrag dat ze van hun achterban nodig ‘aan het werk’ moeten zetten. 

Aantal deals in NederlandOok de waarde van de transacties is de afgelopen periode aanzienlijk gedaald. In de eerste zes maanden van 2020 bedroeg de totale waarde van deals in ons land zo’n €20 miljard, een daling van bijna 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de eerste zes maanden van 2019 ging een bedrag van €27 miljard uit naar fusies en overnames.

De €20 miljard aan gerealiseerde dealwaarde is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan drie grote overnames, waarbij vooral de €6,2 miljard die Takeaway neerlegde voor het Amerikaanse Grubhub in het oog springt. De andere twee grote deals zijn KKR’s overname van Roompot en DSM’s acquisitie van Erber Group. 

“De coronacrisis is duidelijk van grote invloed op de markt. Met name in de periode van half maart tot en met mei hebben de dealactiviteiten nagenoeg stilgelegen”, zegt Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance en een van de drie auteurs van het onderzoeksrapport.

Aantal deals in Europa

Nederland volgt hiermee in de voetsporen van grote dealmarkten, zoals Duitsland, de UK, Frankrijk, Australië en de VS, die ieder voor zich te maken hebben gekregen met een flinke afname in M&A-activiteit. Wereldwijd daalde het aantal transacties met circa 30%, van 10.174 naar 7.258 en nam de waarde af van €1.687 miljard tot €833 miljard, een daling van ruim 50%. In Europa nam het aantal transacties met een derde af, van 4.208 naar 2.833. De waarde daalde ook met ruim een derde van €427 miljard naar €288 miljard.

Sectoren die aan de malaise hebben weten te ontsnappen zijn de IT en telecom. Niet geheel verrassend aangezien zij de kern vormen van economische activiteit gedurende de lockdown en de bredere coronaperiode. Werkgevers verzoeken hun mensen om thuis te werken, waardoor de vraag naar IT- en infrastructuurdiensten flink is toegenomen. Ook schroeven consumenten hun online aankoopgedrag op, waarbij ze in dat proces gebruikmaken van diverse telecomdiensten.

Bosker: “Het aantal transacties in de telecomsector in Europa is na het uitbreken van Covid-19 aanzienlijk toegenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de wereldwijde omarming van telecom door bedrijven om het nieuwe werken mogelijk te maken.” 

Aantal deals in Europa in de telecom sector

Waarderingen

Opvallend is dat de lagere dealactiviteit zich niet heeft vertaald in lagere prijzen, hoewel dit wel een te verwachten ontwikkeling zou zijn. De EV/EBITDA-ratio ontwikkeling in ons land ligt nu op net boven de 11.5x, in vergelijking met 11.5x in 2018, 11.8x in 2019 en 11.7x in 2020.

Enerzijds “onderschrijft dit de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven”, zegt Bosker, die anderzijds ook erkent dat dit kan komen door een vertraging in het in het openbaar komen van lagere prijzen. “Er is een leadtime van zo’n drie tot zes maanden voordat een transactie definitief is en openbaar wordt.” Met andere woorden, KPMG’s volgende halfjaarlijkse studie van de M&A-markt zal meer inzicht geven in de impact van Covid-19 op dealwaarderingen.

Vooruitkijkend geeft Bosker aan dat er “heel voorzichtig” kan worden gesproken van een herstel: “Sinds juni trekt de markt weer voorzichtig aan.”

Uit eerder onderzoek van KPMG bleek ook al dat het aantal deals door durfkapitalisten een duikvlucht heeft genomen tijdens de coronamaanden.