Na ongekende daling staan de M&A-seinen weer op groen

22 juli 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door corona kwam de M&A-markt het afgelopen halfjaar abrupt tot stilstand. Maar inmiddels staan verschillende seinen weer op groen voor een opleving van de fusie- en overnamemarkt, blijkt uit onderzoek van Grant Thornton.

In de afgelopen maanden kwam de Nederlandse fusie- en overnamemarkt grotendeels stil te liggen. Het aantal bedrijfsverkopen voor de eerste helft van 2020 ligt maar liefst 25% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het betreft een ongekend harde daling, in lijn met het beeld dat voor de rest van Europa zichtbaar is. Hoewel de markt in de eerste maanden van het jaar al tekenen van verslapping liet zien is de echte klap gekomen na de lockdown, concluderen de onderzoekers van Grant Thornton.

De harde daling heeft uiteraard een grote impact op de prijs die verkopers voor hun bedrijf kunnen vragen. Voor verkopers is het slechte nieuws dat de waarde van bedrijfswaarderingen het afgelopen halfjaar is gedaald. Dit geldt zowel voor beursgenoteerde bedrijven als voor transacties in het mkb-segment (bedrijven met een ondernemingswaarde tot €100 miljoen). Dit is volgens de onderzoekers niet verrassend, gezien de impact die het coronavirus op ons dagelijks leven en de economie heeft.

Aantal Europese M&A transacties

Beperkte waardedaling

Opvallend is eerder dat de waardedaling vooralsnog lijkt mee te vallen. “Enerzijds komt dit doordat het aantal transacties is afgenomen en vooral de kwalitatief goede (hoog gewaardeerde) bedrijven nog tot een transactie komen”, aldus Grant Thornton-partners Evert Everaarts en Wilfred van der Lee, die beiden zijn betrokken bij het onderzoek. Anderzijds concluderen de onderzoekers dat “de totale waardedaling bij beursgenoteerde bedrijven beperkt is”.

De beperkte waardedaling is toe te schrijven aan het ruime monetaire beleid dat zowel in de VS als in de EU gevoerd wordt, evenals de pakketten aan steunmaatregelen. De onderzoekers concluderen dat, hoewel de omzet lager uitvalt, andere waarderingselementen zoals inkomende kasstromen en de liquiditeit van bedrijven stabiel blijven, en dat betekent op het oog dat bedrijven er financieel goed voorstaan. 

Aantal Nederlandse M&A transactiesHerstel

Inmiddels lijkt de fusie en- overnamemarkt langzaam weer op gang te komen. “Deals en verkoopplannen die in de ijskast stonden worden weer opgepakt en investeerders zijn weer op zoek naar overnamekansen”, geven de onderzoekers aan. 

Volgens Van der Lee en Everaarts liggen verschillende redenen hieraan ten grondslag. Om te beginnen is de nu heersende coronacrisis “niet vergelijkbaar met de financiële crisis” van ruim tien jaar geleden. De huidige recessie is het gevolg van een lockdown om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan en niet van structurele economische problemen. De onderzoekers lichten verder toe: “In Europa versoepelen overheden de genomen Covid-19 maatregelen en zien we een geleidelijke heropstart van het dagelijkse leven en de economie. In de M&A-markt zien we dat er nog steeds honger is om deals te doen.”

Ten tweede ligt er wereldwijd meer dan $2,3 triljard aan zogeheten ‘dry powder’ bij private equity-investeerders te wachten om geïnvesteerd te worden. “Zij weten dat crises doorgaans goede momenten zijn om in te stappen. Daarnaast blijven de rentes laag en voert de ECB beleid om ruim financiële middelen beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven”, aldus de Grant Thornton-partners.

Waarderingsmultiples

Noodlijdende deals

Ondanks de opleving van de M&A-markt zijn niet alle ontwikkelingen gedreven vanuit groeiambities. In de huidige crisistijd zijn veel deals uit nood geboren. Nu overheidssteun zoals de NOW-regeling ten einde komt, geraken veel bedrijven in de financiële problemen. Van der Lee en Everaarts: “Tal van aantrekkelijke bedrijven met uitstekende businessmodellen komen door de lockdown in liquiditeitsnood. Als gevolg van deze liquiditeitscrisis verwachten we naast de typische M&A-transacties een stijging van het aantal ‘noodlijdende’ transacties.”

Daarnaast voorspellen de onderzoekers dat tal van bedrijven om hun liquiditeitspositie te verbeteren goed en/of minder renderende bedrijfsonderdelen zullen moeten verkopen (carve-out). De experts voegen toe: “Ook verwachten we dat veel bedrijven door liquiditeitsproblemen in een (versneld) M&A-proces zullen terechtkomen.” Toch kan de crisis ook zorgen voor nieuwe kansen, aldus de adviseurs: “Er zijn sectoren die goed draaien zoals online retail, software en gezondheidszorg. Bedrijven kijken daarnaast ook naar nieuwe markten en mogelijkheden om meer lokaal te produceren.” 

Post-covid deals kritisch evalueren

Wel zullen kopers voorzichtiger zijn en vergt het bereiken van een goede deal extra voorbereiding en aandacht, benadrukken de experts. “Strategische en financiële investeerders zullen overnamekandidaten kritischer evalueren. In het boekenonderzoek zal dieper worden ingegaan op zaken als de supply chain, EBITDA en omzetimpact van corona en de werkkapitaalpositie.”

Van der Lee en Everaarts leggen tot slot uit dat post-coronadeals dan ook in toenemende mate onder het vergrootglas zullen liggen: “Waarderingen worden grotendeels bepaald op basis van toekomstige cashflows. Deze zijn in korte tijd zeer onzeker geworden. Dit maakt het in veel gevallen bijzonder uitdagend om goed gefundeerde waardebepalingen op te stellen. Dit gebrek aan waardeindicatie brengt veel onzekerheden met zich mee voor zowel verkoper als koper.”