Corona adjusted EBITDA: bedrijfswaarderingen in crisistijd

21 april 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Door de coronacrisis geven de huidige financiële resultaten van een bedrijf vaak geen helder beeld van de waarde van een bedrijf. Dat maakt het voor kopers en verkopers een stuk lastiger om tot een deal te komen. In veel van dit soort gevallen biedt een ‘corona adjusted EBITDA’ uitkomst, stelt Tim van der Meer van Marktlink.

In tijden van crisis schuiven bedrijven grote beslissingen vaak voor zich uit, en houden ze de hand op de knip. Een funeste combinatie voor de M&A-markt zou je denken. Toch valt de terugval volgens Tim van der Meer behoorlijk mee.

“De coronacrisis is tijdelijk en overnames zijn voor de lange termijn”, aldus de Marktlink-partner. “Ondernemers en investeerders begrijpen dit. De onderliggende factoren die zorgen voor een bloeiende overnamemarkt gelden nog steeds: de rentes zijn laag en waarderingen van middelgrote mkb-bedrijven blijken relatief stabiel en gunstig door cycli heen.” 

“Daarnaast, Europese private equity-fondsen zitten nog altijd op die enorme berg dry powder – meer dan €500 miljard [wereldwijd is dit meer dan €2.000 miljard] – en dat geld moet toch worden geïnvesteerd. Je kunt niet twee jaar op pauze drukken en het geld gaat ook niet terug naar de fondsverstrekkers.” 

Hoe waardeer je een bedrijf in crisistijd?

Dat betekent niet dat alles nog steeds ‘business as usual’ is. Uiteraard zorgt de coronacrisis voor bijzondere uitdagingen. Veel bedrijven zien hun inkomsten ineens kelderen, of juist stijgen, waardoor het lastiger wordt de financiële resultaten te vertalen in een bedrijfswaardering over de lange termijn. “We zien bijvoorbeeld een aantal sectoren waarin bedrijven tijdelijk last hadden van het stoppen van leveranties uit China”, vertelt Van der Meer. “Andere bedrijven zien de vraag kortstondig terugvallen of juist door het dak gaan – denk bijvoorbeeld aan leveranciers van bouwmarkten.”

Gecorrigeerde waardebepaling

Het zijn dergelijke gevallen waarin een corona adjusted EBITDA uitkomst kan bieden, legt Van der Meer uit: “Je past hiermee een correctie toe zodat je de kortetermijneffecten van de crisis zoveel mogelijk elimineert, of die nou negatief of positief zijn. Op basis van allerlei factoren maken we een analyse: hoe zouden de omzet- en winstontwikkeling eruit gezien als corona niet had plaatsgevonden? We zijn van mening dat dit ook de juiste manier is om naar de winstcapaciteit van een bedrijf te kijken, en we merken gelukkig dat kopers het daar ook mee eens zijn.”

Er zijn echter ook bedrijven waar de onzekerheid nog te groot is om zo’n gecorrigeerde analyse uit te voeren. “Als een onderneming bijvoorbeeld voor langere tijd te maken heeft met vraaguitval is het eindresultaat nog niet goed te overzien. Dan kun je die corona adjusted EBITDA dus nog niet goed beoordelen.”

Ook dan zijn er volgens Van der Meer vaak echter genoeg mogelijkheden om de overname door te zetten: “Op sommige vlakken ben je nog steeds in het duister aan het tasten, maar partijen willen wel tot een transactie komen. Om die onzekerheid in de waardering te overbruggen, hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking. Ten eerste stellen we meerdere toekomstscenario’s op. En dan zijn er diverse opties voor de uiteindelijke transactie.”

“We werken nu vaker met structuren met uitgestelde betaling, afhankelijk van de winstgevendheid in de toekomst. Andere overbruggingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld een achtergestelde lening of put/call opties op aandelen in de toekomst.” 

“Met een Corona adjusted EBITDA pas je een correctie toe voor de kortetermijneffecten van de crisis. Hiermee krijg je een beter beeld van de bedrijfswaardering.”

Maatwerk

Van der Meer vertelt dat Marktlink “as we speak” transacties aan het sluiten is waarbij een corona adjusted EBITDA wordt gehanteerd. “Het gaat daarbij vooral om deals waar we echt richting een intentieverklaring gingen, toen ineens de coronacrisis uitbrak aan het begin van de onderhandelingen. Als je aan het eind van de onderhandelingen zit is het weer heel ander verhaal. Dan kan het tot hele andere onderhandelingen leiden, of uitstel van de transactie, of toch met wat kunst en vliegwerk proberen een eventueel verschil te overbruggen.”

“We zien dat de koper en verkopers heel goed begrijpen dat dit een ongebruikelijke en onzekere tijd is”, vervolgt hij, “en dat de partijen enorm welwillend zijn om die onzekerheid te overbruggen met alle instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn. Het goeie nieuws voor ons vak is dat we daarmee dus gewoon doorkunnen. Dat eigenlijk zowel kopers als verkopers zich relatief makkelijk weten aan te passen aan tijdelijke omstandigheden in de transactiepraktijk. Dat vind ik wel bemoedigend.”

Tegelijkertijd benadrukt Van der Meer dat het afwegen om al dan niet door te gaan met een overnametraject absoluut maatwerk is. “Het is echt niet zo dat we zeggen: we werken een paar scenario’s uit en we gaan gewoon door. We bekijken case-by-case en per week wa
t de situatie is. Soms is er simpelweg zoveel onzekerheid dat we adviseren om het traject even drie maanden on hold te zetten of zelfs helemaal te stoppen, en weer de markt op te gaan als er meer zekerheid is over waar het naartoe gaat.”