Aantal overnames in de mkb-markt met een derde gedaald

08 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse M&A-markt is hard geraakt door de coronacrisis. Het aantal middelgrote deals dat is gesloten is in de eerste helft van dit jaar met circa een derde gedaald.

In zijn halfjaarlijkse Overname Barometer vraagt platform Brookz M&A-advieskantoren om inzicht te geven in de huidige staat van de markt voor fusies en overnames. De onderzoekers kijken hierbij alleen naar overnames in de mkb-markt, en focussen enkel op bedrijven die zich binnen de omzetrange tot €30 miljoen begeven.

De doorlichting schetst een beeld dat ook uit eerdere prognoses naar voren is gekomen. De eerste helft van 2020 stond in het teken van het coronavirus, het snijden in de kosten en het herzien van strategische plannen. Met als gevolg dat de honger om deals te sluiten bij veel mkb-partijen naar de achtergrond is verdwenen.

Ten opzichte van de tweede helft van 2019 is het aantal gerapporteerde aankooptransacties met 29% gedaald, terwijl het aantal verkooptransacties nog sterker is gedaald, met 41%. Gekeken naar dealvolume zijn de meeste transacties gesloten in de zakelijke dienstverlening, met 24% van het totaal, gevolgd door IT-dienstverlening & softwareontwikkeling.

Transacties in H1-2020 per sector

De forse daling in activiteit sluit aan bij wat te zien is in het segment voor grote deals. Een recent KPMG-rapport stelde vast dat er 40% minder deals zijn gesloten in dit segment. De grootste transactie van H1 2020 was de €6,2 miljard die Takeaway neerlegde voor het Amerikaanse Grubhub.

In het mkb-segment is het opvallend dat vooral grotere deals een halt is toegezegd: het aandeel van de grotere transacties (dealwaarde groter dan €5 miljoen) nam af van 35% naar 25%. Driekwart van alle transacties in de markt had in H1 een dealwaarde van minder dan €5 miljoen.

Er zijn niet alleen minder bedrijven verkocht. De gemiddelde verkoopprijs lag ook ruim 5% lager: gemiddeld werd voor een mkb-bedrijf 4,7 keer de brutowinst (ebitda) betaald. Dat is 5% minder dan in de tweede helft van 2019.

Gemiddelde EBITDA multiple per sector

Maar, zoals vaak het geval is, zijn er aanzienlijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende branches. De grootste prijsdalingen zijn te zien in de sectoren horeca, toerisme & recreatie (-10%), detailhandel (-7.1%) en automotive, transport & logistiek (-6.5%). Aan de andere kant zijn er sectoren waar de verkoopprijzen licht zijn gestegen. Te denken valt aan e-commerce (+3,8%), gezondheidszorg & farmacie (+1,6%) en IT-dienstverlening (+0,8%).

Een trend die gedurende de coronacrisis meer prominent is opgedoken is die van het gebruik van earn-out regelingen. Zo’n regeling maakt een gedeelte van de verkoopopbrengst afhankelijk van toekomstige prestaties. De toenemende populariteit van de regeling valt te verklaren door het feit dat de markt grote onzekerheid kent, en dus proberen kopers hiermee zekerheid in te bouwen. Zo’n 20% van de dealwaarde wordt nu gekoppeld aan een earn-out regeling.

De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn volgens de deelnemende M&A-kantoren gematigd positief. Een opleving wordt wel verwacht, maar het jaar zal naar verwachting eindigen met lagere dealvolumes dan het voorgaande jaar.