Matthijs Weegink (BluPoint) over zijn project bij een netbeheerder

15 februari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Matthijs Weegink is inmiddels meer dan vier jaar in dienst bij BluPoint. Onlangs rondde hij een opdracht af bij een grote netbeheerder. Hij vertelt over het project, zijn rol en welke lessen hij meeneemt naar zijn volgende projecten. “Een complexe implementatie kan alleen maar goed gaan wanneer je als team naar een gezamenlijk eindplaatje toewerkt.”

Bij de netbeheerder droeg Matthijs Weegink bij aan verschillende interne advies- en implementatietrajecten. Eén van de lessen die Weegink meeneemt naar zijn volgende opdracht is het belang van een holistische benadering van complexe vraagstukken.

“Dus je niet blindstaren op een oplossing of probleem, maar telkens de vraag blijven stellen ‘wat willen we hier met elkaar bereiken?’ Een aantal keer de waarom-vraag stellen kan enorm helpen om de achterliggende behoefte helder te krijgen.”

Matthijs Weegink (BluPoint) over zijn project bij een netbeheerderDit helpt op zijn beurt ook weer bij het (opnieuw) op één lijn brengen van projectactiviteiten met de bovenliggende doelstelling van de transitie, “want uiteindelijk draait het om waarde toevoegen aan de business”, aldus Weegink.

“Een cruciaal onderdeel van mijn rol was dan ook om oplossingen, deelproducten en voorstellen te challengen op die achterliggende behoeftes”, licht hij toe. “Dit was wederzijds natuurlijk, want kritische collega’s hebben mij ook veelvuldig bevraagd op de toegevoegde waarde van voorstellen en oplossingen. Zo hielden we elkaar scherp. Wanneer je vanuit de behoefte blijft werken, kun je mijn inziens de plank niet misslaan.”

Inmiddels heeft Weegink met eigen ogen de waarde van procesoverkoepelend (samen)werken mogen aanschouwen. “Zo’n complexe implementatie kan alleen maar goed gaan wanneer je als team naar een gezamenlijk eindplaatje toewerkt, en ook dat eindplaatje in goed overleg blijft bijschaven. Zo hebben we tijdens het inrichten van processen bijvoorbeeld veel afstemming gehad met domeinen als risicomanagement, ketenmonitoring en issuemanagement.”

Gedurende de projecten krijgen projectteams te maken met allerlei spanningsvelden. “Eén van de voor mij meest interessante spanningsvelden is de snelheid van verandering”, geeft Weegink aan. “Enerzijds is er een sterke vraag naar resultaat en kan men niet wachten om live te gaan met de verschillende ontwikkelingen, anderzijds is het van belang om zorgvuldig om te gaan met verandering op een tempo dat past bij de organisatie.”

Tot slot wijst hij op het belang van communicatie. “Verandering doet een groot beroep op de organisatie. Transparante en effectieve communicatie is hierin een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Waarom doen we deze verandering? Wat levert het op? Wat wordt van mij verwacht? Zorg dat dergelijke vragen die overal in de organisatie leven voortdurend worden beantwoord.”