Poppodium Corneel in Lelystad kan voorlopig beter dicht blijven

29 december 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Poppodium Corneel in Lelystad kan voorlopig het beste de deuren gesloten houden, zo adviseert Berenschot. Zolang de coronacrisis voortsleept is het onmogelijk om het podium rendabel te exploiteren.

Begin dit jaar kreeg Berenschot de opdracht om samen met het Agoratheater, de FlevoMeer Bibliotheek en kunstencentrum de Kubus – waar Corneel deel van uitmaakt – te onderzoeken hoe de culturele instellingen efficiënter en goedkoper kunnen samenwerken. Waar de budgetten binnen de sector al onder druk stonden, heeft corona de positie van de instellingen nog eens verder verzwakt.

Met name de Agora – een theater, bioscoop en congrescentrum – is daarbij zwaar getroffen. Dit jaar loopt het verlies naar verwachting op tot een half miljoen euro. Voor Corneel werd in mei gerekend op een bescheiden verlies van 54.000 euro, maar door de nieuwe lockdown loopt dit nu verder op.

Poppodium Corneel in Lelystad kan voorlopig beter dicht blijven

Berenschot concludeert dat het podium in de anderhalvemetersamenleving onmogelijk rendabel kan opereren, aangezien binnen de maatregelen slechts 32 bezoekers welkom zijn. Daarom is het volgens de onderzoekers beter om het pand gedurende de coronacrisis gesloten te houden en ondertussen na te denken over een nieuwe opzet voor de plek van popcultuur binnen Lelystad.

In lijn daarmee stellen de drie culturele instellingen voor om Corneel voorlopig in de “slaapstand” te zetten en het podium terug te geven aan de gemeente. Directeur/bestuurder Alex van Zijl van de Kubus merkt hierbij op dat dit zelfs zónder de coronacrisis zou zijn besloten, aangezien er al langere tijd wordt gediscussieerd over de huisvesting van Corneel, waar de klimaatbeheersing voor problemen zorgt. Ook de wens van Kubus om Corneel af te stoten speelt mee in het besluit. Kubus zegt zich te willen focussen op de kerntaken kunst- en cultuureducatie.

Daarmee rijst de vraag waar in de toekomst popconcerten kunnen plaatsvinden. Een mogelijkheid is om dat in de Kubus te doen, maar er wordt ook gevreesd dat bands daar liever niet spelen. Een andere optie is om concerten te organiseren in de kleine zaal van de Agora, wat ook direct een impuls zou geven aan de samenwerking tussen de culturele instellingen. Tegelijk kan dit echter afbreuk doen aan de echte popcultuur. Idealiter komt er volgens de drie instellingen een geheel nieuw pand, maar hiervoor lijkt te weinig budget beschikbaar.

Kortom, genoeg om over na te denken zolang de deuren van Corneel gesloten blijven. En ook voor de overige instellingen is er voldoende werk aan de winkel. Om meer bewoners te bereiken willen de Kubus, Agora en FlevoMeer Bibliotheek het cultuuraanbod anders organiseren.

Zo moet vanaf 2022 een stadsprogrammeur worden aangesteld, die het culturele aanbod op het gebied van muziek, theater en dans voor een heel jaar samenstelt. Deze programmeur gaat dan met verschillende doelgroepen in gesprek. Op die manier wordt duidelijk waar behoefte aan is en wordt de betrokkenheid onder inwoners vergroot, onder het motto “de stad als podium”.