Neem een langetermijnperspectief op assetmanagement

14 december 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Veel organisaties staan de komende jaren voor een flinke opgave op het gebied van asset management. Door tijdig te anticiperen op wat komen gaat en slim gebruik te maken van technologische mogelijkheden kunnen partijen hun assets effectiever inzetten en beheren, zo stelt Gunnar Norström van UMS Group.

Asset-intensieve (of: kapitaalintensieve) bedrijven hebben bovengemiddeld veel kapitaal nodig om te kunnen opereren. Denk bijvoorbeeld aan nutsbedrijven en gas- en oliemaatschappijen.

Voor dergelijke spelers is het vaak extra lastig om in te spelen op snelle mondiale ontwikkelingen als digitalisering, veranderend consumentengedrag, toenemende duurzaamheidsambities of een pandemie. Dit soort vaak onvoorspelbare ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat bedrijven zitten opgezadeld met assets die ineens minder waard zijn, simpelweg omdat behoeftes en belangen zijn verschoven.

Gunnar Norstrom, UMS Group

Om in kapitaalintensieve bedrijfstakken het hoofd boven water te houden en goed te presteren, is een goede asset managementstrategie van cruciaal belang. In de loop van zijn lange carrière in de elektriciteitssector heeft Gunnar Norström van UMS Group keer op keer gezien hoe proactief asset management het verschil kan maken.

Tijdens zijn loopbaan hield Norström zich onder andere bezig met verschillende complexe technische uitdagingen (zoals het leveren van splijtstof voor kernreactoren) en was hij actief binnen de zakelijke dienstverleningssector (zo was hij managing director van een groot adviesbureau dat tal van kapitaalintensieve bedrijven ondersteunt).

In ‘The Strategic Asset Management’-podcast van UMS Group ging Norström onlangs in op het belang van asset management. “Ik denk dat sommige bedrijven op dit moment hun asset management niet op orde hebben, wat een enorm probleem is. Neem de woningsector: plots ontbreekt het huisbazen aan veel geld. Om wat te doen aan die situatie verhogen ze in sommige gevallen de huur naar een niveau dat de huurders niet meer kunnen betalen. Hier is duidelijk geen sprake van goede asset management.”

“Elders merken sommige bedrijven dat ze assets in handen hebben die de wereld inmiddels als economisch oninteressant beschouwt, waardoor ze enorme bedragen hebben moeten afschrijven. Als bedrijven deze ontwikkeling eerder doorhadden – bijvoorbeeld doordat ze hun asset management op orde hadden – hadden ze enorme verliezen kunnen voorkomen. Daarom zeg ik tegen kapitaalintensieve bedrijven: denk ook na over langetermijnontwikkelingen.”

Norström onderkent dat dit geen eenvoudige opgave is. “Achteraf kunt altijd de juiste informatie vinden, maar het is in dit geval belangrijker om informatie te vinden waarmee je kunt anticiperen op wat komen gaat, zodat toekomstige kosten kunnen worden geminimaliseerd. Het is niet gemakkelijk om langetermijnontwikkelingen te voorspellen, maar door hier wel over na te denken en waarde te hechten aan goed asset management, kun je mogelijke bedreigingen en risico’s minimaliseren.”

“Als de huidige situatie goed lijkt te zijn is het heel makkelijk om dingen voor je uit te schuiven.”

Culturele uitdaging

Dé sleutel tot effectiever asset management is een cultuurverandering, zo stelt Norström. “Deels is het een intrinsiek menselijk probleem: wie bereidt zich op zijn zeventiende nou voor op zijn dood? Als je een tiener vertelt over geldmanagement en aanmoedigt om een pensioen op te bouwen, wordt je waarschijnlijk raar aangekeken. Niet zo vreemd natuurlijk. Als de huidige situatie goed lijkt te zijn is het heel makkelijk om dingen voor je uit te schuiven.”

Ook het individuele beloningssysteem dat veel bedrijven hanteren werkt vaak weinig bevorderlijk. Een bonuscultuur kan topmanagers ertoe verleiden zich vooral op de korte termijn te richten, simpelweg omdat dit lucratiever is. “Als ik assets zou bezitten die ik wél zou willen behouden, zou ik er waarschijnlijk voor zorgen dat de professionals die deze assets beheren financieel worden geprikkeld om na te denken over langetermijnontwikkelingen.”

Deze beloningsstructuur kan breed worden opgevat en het hoeft dus niet alleen om financiële prikkels te gaan. Zo kan communicatie ook een uitstekende stimulans zijn, waarbij Norström opmerkt dat asset managers mogelijk worden gemotiveerd om zelf met suggesties en ideeën te komen als ze door het bestuur van een bedrijf openlijk worden bedankt voor hun prestaties. Bovendien draagt dit ook bij aan de ontwikkeling naar een open bedrijfscultuur waarbinnen sprake is van feedback tussen alle rangen.

Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de staat waarin een bedrijf verkeert en met welke risico’s het in de toekomst te maken krijgt, moet je “meer doen dan alleen een rapport opstellen”, geeft Norström aan. Asset-intensieve organisaties moeten luisteren naar de maintenance-afdeling en andere mensen op de werkvloer, om te vragen wat deze professionals als een risico of probleem zien. Deze informatie moet vervolgens worden doorvertaald naar managers en directeuren die de asset managementstrategie formuleren.

“Een goed geïmplementeerde asset managementstrategie en bijhorende cultuur kunnen verschillende voordelen opleveren. Luisteren naar de inzichten van medewerkers, hen vervolgens in staat stellen bij te dragen aan het genereren en veranderen van ideeën, goede communicatie, een open dialoog en het hergebruiken van bestaande best practices binnen de organisatie gelden hierbij als dé succesfactoren”, besluit Norström.