Gwynt adviseert twee bedrijven in de foodsector

17 december 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gwynt heeft de afgelopen weken twee adviesprojecten voor opdrachtgevers in de foodsector afgerond.

Project bij levensmiddelenproducent

Het eerst project vond plaats bij een grote voedingsmiddelenproducent, die Gwynt inschakelde om advies te geven over de voor- en nadelen van centralisatie van de logistieke en order-to-cash processen. De groep is van oudsher opgebouwd uit diverse werkmaatschappijen die relatief autonoom opereren, zowel in hun commerciële activiteiten als in de backoffice-taken.

Inmiddels is er behoefte ontstaan aan meer regie en centrale aansturing. Samen met Gwynt werden de mogelijkheden onder de loep genomen. Aan de hand van deskresearch en workshops zijn de huidige processen in kaart gebracht en zijn scenario’s uitgewerkt voor de toekomst. Vervolgens zijn voor ieder scenario de diverse drijfveren vastgesteld en is doorberekend wat de financiële impact zou kunnen zijn.

Het eindresultaat was een advies over de te nemen stappen in het centraliseren van de logistieke en order-to-cash activiteiten. Daarnaast is een plan met fasering en timing opgeleverd voor het geval het management besluit om de centralisering door te zetten.

Gwynt adviseert twee bedrijven in de foodsector

Project bij logistieke foodspeler

Tegelijkertijd werkte een ander team van Gwynt-consultants aan een opdracht bij een speler in de geconditioneerde foodlogistiek. Deze partij (omzet van boven de €1 miljard) werkt voor zowel grote A-merken als grote retailers in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

De directie van de onderneming vroeg Gwynt om te ondersteunen bij het op een rij zetten van de verschillende opties voor transportmanagement-dienstverlening. De assets en activiteiten van de onderneming zijn ondergebracht in een zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT), waarbij verschil is gemaakt tussen ‘good revenue’ (opslaggerichte activiteiten) en ‘bad revenue’ (andere activiteiten waaronder transport).

Om in aanmerking te komen voor fiscale belastingvoordelen moest worden onderzocht onder welke vorm transport(management)-activiteiten wel of niet bijdragen aan het verhogen van de waarde van de onderneming. Onderdeel van de vraag was om een oplossing te zoeken voor het behoud of afstoten van transportactiviteiten bij mogelijke overnames.

Gwynt is gestart met onderzoek naar de potentiële (mis)match tussen REIT-wetgeving en bedrijfsbeleid versus verschillende activiteiten (opslag, order picking, waardetoevoegende logistiek, transport, et cetera). Daarna is een vergelijking gemaakt tussen verschillende transportmanagement-opties en de commerciële (lock-in) en financiële aantrekkelijkheid van deze opties.

Hiermee is duidelijkheid gecreëerd over wat ‘goede’ en ‘slechte’ omzet is in REIT-termen, inclusief welk percentage van de omzet door transport(management)-activiteiten kan worden ingevuld en wat het effect zou zijn op de waarde van de onderneming. Van de verschillende TMS-opties zijn beschrijvingen gemaakt en is het financieel potentieel uitgerekend.

Het voorkeursbusinessmodel is in detail uitgewerkt inclusief de businesscase, de roadmap voor de organisatie en de benodigde ICT-tools. Ook zijn verschillende samenwerkingsvormen met transportbedrijven en technologiepartners uitgewerkt.