Gwynt helpt klanten in de Food, FMCG en Retail sector

03 augustus 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Gwynt heeft in de afgelopen periode drie van zijn klanten geholpen met het verbeteren van hun resultaten en met het beter voorbereid zijn op de toekomst. Een rondje langs de drie projecten. 

Strategie

Een familiebedrijf actief in de foodsector had als doelstelling om de strategie te herijken voor verdere groei. Het bedrijf kampte met een sterk bewegend landschap en zag kansen in de markt. De vraag was: welke kansen moeten nagejaagd worden en hoe worden deze kansen gepakt? 

De consultants van Gwynt hielpen het familiebedrijf om te beginnen met het aanscherpen van de missie en (familie)waarden, waarna de strategie onder de loep is genomen en duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Vervolgens zijn de plannen doorgerekend in een onderbouwd businessplan om de investering ook te kunnen verantwoorden. 

Nadat de plannen groen licht kregen, zijn de strategische plannen uitgerold. Dit omvatte het doorvoeren van aanpassingen in de organisatie om zo bijvoorbeeld de innovatiegraad te kunnen versnellen, en het investeren in gebieden die aan de basis moesten staan van toekomstige groei. 

Gwynt helpt klanten in de Food, FMCG en Retail sectoren

Commerciële slagkracht

Bij een Nederlandse FMCG-specialist, die snel groeit en internationaal actief is, werd Gwynt aan boord gehaald om de commerciële organisatie en operatie naar een hoger niveau te tillen. Tot de klantenkring van het bedrijf behoren partijen als supermarkten, discounters, doe-het-zelfzaken en warenhuizen door heel Europa. 

Het gezamenlijke project team van Gwynt en de klant voerde eerst een quick scan uit, waarin de belangrijkste knelpunten in structuur en processen in kaart werden gebracht. Gebruikmakend van deze inzichten is in samenspraak met het managementteam een nieuwe commerciële structuur bepaald.

Vervolgens werd de standaardisatie van rollen met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, competenties en kpi-structuur uitgewerkt. Dit vormde het fundament om de diverse sleutelprocessen te harmoniseren en te borgen door middel van een businessproces-managementstructuur. Naast de inhoudelijk ondersteuning heeft Gwynt gezorgd voor het overall projectmanagement van scan tot en met uiteindelijke implementatie. 

Inmiddels staat er een commerciële organisatie die volgens de opdrachtgever “veel beter” in staat is om het noodzakelijke ondernemerschap te faciliteren door een efficiënte operatie. En door een structurele borging en eigenaarschap van processen ligt er nu een basis voor continu verbeteren. 

Operational excellence

Het derde project dat Gwynt recent heeft afgerond betreft een project bij een klant in de transportwereld – een specialist in de verkoop van elektrische fietsen. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar er ontbrak een solide basis binnen de bedrijfsvoering (inkoop, assemblage, logistiek, research & development en kwaliteitsmanagement). 

De directie van de onderneming schakelde de hulp van Gwynt in om de operatie te professionaliseren en een cultuur van continu verbeteren te borgen. Een programma met meerdere deelprojecten werd opgezet, elk geleid door een medewerker van het bedrijf en begeleid door een consultant van Gwynt.

Tal van verbeteringen zijn doorgevoerd, waaronder het verbeteren van het ontwerpproces, een beter beheer van datamanagement (waardoor het inzicht in operaties is verbeterd), en het zorgdragen voor een efficiëntere layout van de assemblageafdeling, wat ten goede komt aan de veiligheid, kwaliteit en productiviteit. 

Naast de interne bedrijfsvoering plukken ook de klanten van het bedrijf nu de vruchten van het verbeterprogramma. Zo is het aantal issues bij de afleveringen van elektrische fietsen aan klanten met ruim de helft gedaald ten opzichte van de periode voor het programma.