Quint helpt Syntrus Achmea met ontwikkeling van digitale strategie

14 december 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Quint heeft het vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea geholpen bij het operationaliseren van de bedrijfsstrategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering door middel van het ontwikkelen van een digitale strategie en de voorbereidingen op de digitale transformatie. 

Syntrus Achmea, een zelfstandig onderdeel van Achmea Groep, is met €25,6 miljard aan belegd vermogen een van de grotere spelers op de institutionele vastgoed- en hypotheekmarkt. Syntrus Achmea levert beleggingsproposities aan uitsluitend institutionele beleggers.

Het vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea managet vastgoedfondsen en separate accounts binnen de residentiële en commerciële vastgoedmarkt. De uitvoering van Property Management is uitbesteed aan externe vastgoedbeheerders.

Quint helpt Syntrus Achmea met ontwikkeling van digitale strategie

De uitdaging

Syntrus Achmea benadrukt in de bedrijfsstrategie haar marktpositie als onafhankelijk vermogensbeheerder met een focus op institutionele beleggers als klanten. De primaire uitdaging voor de komende jaren is de operationalisering van de vastgoedstrategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. 

De daarvoor benodigde transformatie omvat veel aspecten. De focus ligt op het vernieuwen van het volledige IT-applicatielandschap voor het gehele vastgoedbedrijf vanuit een digitale strategie en een toekomstvaste referentiearchitectuur. Dat moet gecombineerd worden met structurele aanpassingen op het gebied van governance, data, processen en houding en gedrag. 

Quint is gevraagd om als trusted advisor van de directie deze stappen uit te werken en bijeen te brengen. Quint heeft een bewezen trackrecord aangaande het begeleiden van grootschalige transformaties binnen de financiële sector, heeft uitgebreide kennis van de leveranciersmarkt en is in staat om op een onafhankelijke en pragmatische wijze snel waarde te leveren aan haar klanten.

De aanpak

Quint begon in opdracht van de directie met het opstellen van een transformatieplan voor het vastgoedbedrijf. In dit plan is de verbinding gelegd tussen de inhoudelijke uitwerking van de doelsituatie en de stappen hoe daar te komen.

Deze transformatie is uitgewerkt over de assen business, processen, data, architectuur & IT en governance & cultuur. Quint heeft in deze fase onder meer de directie en het management van Syntrus Achmea gechallenged op de concreetheid en scherpte van keuzes in de bedrijfsstrategie.

In de vervolgfase lag de focus op het ontwerpen en voorbereiden van de ketenbrede digitale transformatie. Concreet was de doelstelling om een businesscase op te stellen voor de complete transformatie. De basis vormde het opstellen van de referentiearchitectuur, klantreizen, requirements en een enterprise datamodel, wat uiteindelijk samenkwam in de uitvoering van een marktverkenning voor leveranciers.

Aanvullend is gewerkt aan het vaststellen van een besparingspotentieel door middel van Value Stream Mapping en het creëren van een veranderverhaal voor de ‘zachte’ kant van de verandering.

Quint voerde de regie over het programma ‘Real Conneqt’ en inhoudelijke experts van zowel Syntrus Achmea als Quint hebben daarin nauw samengewerkt voor de uitwerking van de inhoudelijke stromen. 

Het resultaat

Het resultaat was een solide en diepgaande financiële businesscase met de integrale uitwerking van zowel kosten als opbrengsten van de beoogde transformatie. De businesscase is tot stand gekomen op basis van veel focus op draagvlak vanuit de interne organisatie. 

Dat betekent draagvlak vanuit alle onderdelen van de keten van het vastgoedbedrijf, maar ook draagvlak vanuit alle lagen van de organisatie. De bottom-up inrichting van de programmagovernance heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. De businesscase is positief ontvangen.