Quint helpt Aegon met grootschalige scaled agile transformatie

23 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Quint heeft Aegon ondersteund bij het ontwerpen en implementeren van een nieuwe target operating model van een netwerkorganisatie, waarbij agile werken centraal stond. 

Aegon is de op één na grootste verzekeraar van ons land, en behoort tot de 15 grootste spelers ter wereld. Via verschillende labels helpt Aegon consumenten en bedrijven met pensioenen, hypotheken, beleggingen, bankzaken en schadeverzekeringen. 

De achtergrond

Aegon heeft behoefte aan een target operating model waarbij ondernemerschap, (scaled) agile werken en een beheerste bedrijfsvoering centraal staan. Met als doel om effectiever om te kunnen gaan met de onvoorspelbaarheid in de markt waardoor Aegon beter in contact staat met zijn klanten. 

Voor Aegon betekent dit dat ongeveer 2.000 medewerkers en leveranciers permanent anders moeten gaan denken én werken.

Aegon werkt aan het opschalen van scaled agile

De aanpak

De verandering werd samen met adviseurs van Quint vormgegeven in drie onderdelen: 

1) Transitie
Het gezamenlijk neerzetten van een target operating model waarin de vertaling is gemaakt naar value streams met een product-/marktfocus en enabling shared services met de juiste governance, organisatiestructuur, functies, agile processen en ondersteunende tooling. Doorvoeren van de formele nieuwe organisatiestructuur met de daarbij behorende veranderingen in de besturing met begeleiding van dit verandertraject. 

2) Quality by Design
Het optimaal ontwerpen en implementeren van een beheerste bedrijfsvoering met een (scaled) agile werkwijze, waarbij alle vereisten en kaders (intern en extern) geborgd zijn. 

3) Transformatie
De daadwerkelijke implementatie van value streams (waardestromen) en borging van de nieuwe werkwijze en besturing waarbij de focus ook ligt op mindset, gedrag, cultuur en leiderschap om de agile maturity, IT maturity en risk maturity te vergroten. 

De belangrijkste reden voor het samenwerken met Quint hierin is de aanwezige kennis en ervaring in transities en transformaties, verrijkt met deskundigheid op het gebied van scaled agile en verandermanagement, en dat Quint zich committeert aan het eindresultaat. Daarbij wordt de verandering binnen de organisatie geborgd, zodat Aegon de transformatie zelf kan voortzetten. 

Het resultaat

Quint heeft, in samenwerking met alle lagen van de Aegon-organisatie een kwaliteitsverbetering gerealiseerd:

  • Meer aandacht voor expertise
  • 10% minder coördinerende werkzaamheden
  • 40% meer focus op realisatiedoelen
  • Opzet en bestaan van 6 value streams, 5 enabling shared services en 4 Centers of Expertises
  • Betere flow en alignment in prioriteiten en afhankelijkheden binnen alle lagen van de organisatie

De transitie is binnen de gestelde tijdslijnen met gewenste resultaten gerealiseerd. Het groeiende enthousiasme voor (scaled) agile werken en de tot stand gebrachte verbetering in de transparantie en communicatie zijn veelbelovend voor het verdere verloop van de transformatie.

“We hebben op het gebied van het opschalen van agile werken enorme stappen gezet bij zowel teams als in de besturing. Daarmee hebben we het voortouw genomen om de samenwerking anders in te richten met een beheerste bedrijfsvoering, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen”, zegt Anke Schlichting, Chief Technology & Transformation Officer van Aegon.