Databureau Kurtosis viert lustrum: Vijf jaar facts, figures & fun

12 november 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kurtosis bestaat vijf jaar. Sinds de oprichting helpt het bureau publieke organisaties bij het inzetten van de kracht van data om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Consultancy.nl sprak met partners Johan Posseth en Wolter Dirk van Dam over de afgelopen vijf jaar, de almaar complexer wordende uitdagingen waar de samenleving voor staat en het groeiende belang van data-analyse in het aangaan van deze uitdagingen. 

In de hedendaagse wereld volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op, ook binnen de publieke sector. Organisaties hebben te maken met nieuwe taken – waarvoor vaak steeds minder middelen beschikbaar zijn – , burgers worden mondiger en stellen hogere eisen aan dienstverlening en maatschappelijke uitdagingen vragen meer en meer om brede samenwerking. 

In het omgaan met deze en andere vraagstukken kunnen publieke organisaties gelukkig steeds meer profiteren van de mogelijkheden van innovatieve technologie. Misschien wel hét sleutelbegrip hierin is ‘data’. Door datagedreven te werken kunnen overheden en andere publieke organisaties sturen op basis van feiten in plaats van vermoedens, en zo effectiever inspelen op de vele uitdagingen van onze snel veranderende samenleving. 

Johan Posseth, Wolter Dirk van Dam - Kurtosis

De verbinding tussen data en inhoud

Het worden van een datagedreven organisatie is zelf echter ook een uitdaging. Sinds 2015 helpt Kurtosis opdrachtgevers hierbij. Middels advies, onderzoek en opleidingen legt het in Culemborg gevestigde bureau de verbinding tussen data science en inhoudelijke kennis van de publieke sector. Zo kunnen organisaties binnen de sector de waarde van data optimaal benutten.

“Er is heel veel data en de urgentie om beter te kunnen sturen is enorm”, vertelt Johan Posseth. “Zo lopen de tekorten in het sociaal domein nog altijd op. Gemeenten hebben er dus veel baat bij om te snappen hoe dat komt en, met die kennis, het beleid bij te stellen. 

“Met de huidige tooling is het veel gemakkelijker geworden om grote hoeveelheden data te analyseren en met heldere inzichten te komen”, voegt Wolter Dirk van Dam toe. “Aandachtspunt blijft natuurlijk wel de kwaliteit van de gegevens. Hoewel er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is in datakwaliteit en data management blijft dit vaak nog de bottleneck.”

Databedreven

De afgelopen vijf jaar stonden bij Kurtosis in het teken van het helpen van de publieke sector bij het aangaan van dergelijke uitdagingen. 

“We ondersteunen verschillende gemeenten en inkoopregio’s doorlopend met monitorings- en sturingsinformatie”, legt Van Dam uit. “Hiermee krijgen zij meer grip op bijvoorbeeld het zorggebruik en de uitgaven binnen de Jeugdzorg en Wmo. Ook helpen we met beleidsanalyse, zoals het visueel inzichtelijk maken van verwijsgedrag van toewijzers en de stapeling van zorg.”

“En we doen tegenwoordig meer met machine learning en openbare data”, vult Posseth aan, “zoals een zorgscan die we samen met regio Midden-Holland ontwikkeld hebben. In een handomdraai kunnen contractmanagers zien hoe het gesteld is met de financiële continuïteit en rechtmatigheid van zorgaanbieders.”

Bij dergelijke projecten gaat het doorgaans om concrete uitdagingen, maar tegelijk wordt daarmee bijgedragen aan de algehele datavaardigheid van de klantorganisaties. “Los van de inhoudelijke inzichten denk ik dat we onze opdrachtgevers ook hebben laten zien dat werken met data helemaal niet eng of ‘ver van je bed’ is”, aldus Posseth. “Door nauw samen te werken met onze opdrachtgevers worden ze vanzelf meer databedreven.” 

Uit hetzelfde hout gesneden

Bij het helpen van organisaties bouwt Kurtosis sinds de start vijf jaar geleden op de complementariteit van de twee oprichters. “Qua achtergrond en kennis zijn we inderdaad complementair”, beaamt Van Dam. “Johan is van huis uit vooral een managementadviseur, gespecialiseerd in organisatieadvies. En ik ben primair een analist die opereert op het snijvlak van onderzoek en business intelligence.” 

De twee zijn het er echter over eens dat de kracht van hun samenwerking juist vooral schuilt in hun overeenkomsten. “Je zou kunnen zeggen dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn”, aldus Posseth. “We delen onze onderzoeksmatige drive en nieuwsgierigheid, zitten kort op de markt en werken met de ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit. Dit maakt dat we heel snel kunnen schakelen en graag pionieren met pilots en partnerships.” 

Teruggeven

Vanuit deze benadering – die wordt uitgedrukt in het motto ‘facts, figures & fun’ – is Kurtosis de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een succesvol bureau met een team van negen adviseurs. Stilstaand bij hun jubileum, richten Posseth en Van Dam hun blik in de eerste plaats graag naar buiten.

“We zijn heel dankbaar dat we de afgelopen jaren mooie en maatschappelijk belangrijke opdrachten konden doen. We willen daarom nu vooral ook wat teruggeven”, geeft Van Dam aan. “Zo hebben we samen met Binnenlands Bestuur een landelijk onderzoek gedaan naar digitale vaardigheid en organiseren we eind dit jaar een webinar over trends en tools van datagedreven werken in het sociaal domein voor onze opdrachtgevers en geïnteresseerden.” 

“En natuurlijk gaan we het ook wel een beetje vieren met het team”, vult Posseth aan. “Maar door Covid-19 zullen we de echte festiviteiten moeten uitstellen.” 

“We merken dat veel publieke organisaties enthousiast zijn over de kracht van data, maar moeite hebben om het in te bedden in de organisatie.” 

Digitaal leiderschap

Vooruitkijkend naar de volgende vijf jaar ziet Kurtosis nog meer dan genoeg uitdagingen liggen binnen de publieke sector. “Wij blijven ons richten op de opgaven in het sociaal domein’, aldus Posseth. “Er gebeurt daar zoveel en data kan nog zoveel bijdragen aan het beter besturen en beheersen van de Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Daarbinnen willen we onze focus verbreden naar verbetertrajecten op het gebied van cliëntervaring en optimalisatie van processen.”

“We zijn bijvoorbeeld net gestart met een pilot rond huishoudelijke ondersteuning”, voegt Van Dam toe. “Hoewel de zorgvraag vaak sterk geclusterd is – denk aan seniorenflats of buurten waar veel ouderen wonen – is het aanbod daar niet op ingesteld. Het komt voor dat er in één seniorenflat wel zes tot acht verschillende zorgaanbieders dezelfde zorg leveren. Niet gek dus dat gemeenten zich afvragen of dit niet slimmer kan.”

Ook zal het bureau zich veel blijven bezighouden met digitale vaardigheid en digitaal leiderschap. Posseth: “We merken dat veel publieke organisaties enthousiast zijn over de kracht van data, maar moeite hebben om het in te bedden in de organisatie. Met onze digital & data ontwikkelscan en een organisatie maturity model helpen we organisaties inzicht te krijgen in hun digitale volwassenheid. En vanuit onze Academy bieden we kennis en knowhow afgestemd op verschillende profielen en rollen in de organisatie.” 

Here to stay

Eén ding is volgens de twee oprichters in ieder geval glashelder: “Data is here to stay”, aldus Posseth. “Voor ons goed nieuws dus. Tegelijk leert Covid-19 dat we continu alert moeten zijn en snel moeten inspelen op veranderende marktomstandigheden.”

“Niettemin blijft ons doel om onze dienstverlening geleidelijk uit te breiden en ons team te versterken met gedreven professionals”, geeft Van Dam aan. “We halen nog elke dag veel energie uit het helpen van onze klanten met pragmatische business intelligence-oplossingen en managementadvies. Dat willen ook de komende jaren graag blijven doen!”