Voordelen van thuiswerken ebben weg op lange termijn

16 november 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Voor de korte termijn lijkt thuiswerken een win-win. Het levert bedrijven besparingen op, en werknemers gaan erop vooruit. Maar voor de langere termijn geldt dat veel van deze voordelen wegebben, zo blijk uit nieuw onderzoek van PwC.

Het bedrijfsleven gaat tegenwoordig zeer efficiënt om met het noodgedwongen thuiswerken. Door gebruik te maken van technologieën als Zoom, Teams en allerlei andere samenwerkingstools videobellen mensen zich vandaag de dag suf.

Werktijden zelf indelen, geen reistijd meer, meer gefocust kunnen werken zonder gestoord te worden: wie wil dat nou niet? Volgens onderzoek van Motivaction wil inmiddels 68% van de mensen die thuis kan werken niets anders meer.

In een onderzoeksrapport dat eerder dit jaar door PwC werd uitgebracht, kwam naar voren dat er ook voor werkgevers tal van voordelen kleven aan thuiswerken. Het zorgt vooral voor lagere kosten – tot €1,7 miljard voor één dag per week thuiswerken – maar levert ook een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien blijkt uit tal van metingen blijkt dat de productiviteit niet afneemt.

Impact van thuiswerken op samenwerking

Inmiddels zijn we ruim zes maanden verder sinds de plotselinge verschuiving naar thuiswerken, en nieuwe manieren van werken hun intrede hebben gedaan. En hoewel de voordelen gewaardeerd worden, tonen veel mensen zich nu minder positief. De een noemt het thuiswerkmoeheid, de ander wijst op de behoefte om met andere mensen te kunnen socializen. Op de langere termijn kan thuiswerken een schadelijke kant hebben voor medewerkers, vooral voor diegenen die werkzaam zijn in een creatief beroep.

Samenwerken

“We kunnen nu wat beter naar de zachtere aspecten kijken”, legt Clemens van der Veen van PwC uit. Effectief samenwerken is zo’n voorbeeld. “Samenwerking is veel effectiever op plekken waar je elkaar lijfelijk ziet. Mensen wisselen sneller ideeën uit”, legt Jan Willem Velthuijsen uit, de hoofdeconoom van PwC.

In een kantoortuin leidt goede samenwerking tot grotere creativiteit en sterkere innovatiekracht. Thuiswerken stelt die samenwerking echter op de proef, want het is best moeilijk via Zoom-meetings. Vooral als het gaat om creatieve beroepen in takken als research & development, marketing en productinnovatie. Doordat mensen minder en minder effectief samenwerken, gaat er volgens PwC zo’n €200 miljoen tot wel €800 miljoen verloren.

 Impact van thuiswerken op medewerkersbetrokkenheid (employee engagement)

Betrokkenheid

Daarbovenop komt dat mensen die te lang geen fysieke connectie hebben met collega’s inboeten op hun betrokkenheid. Dit komt ook duidelijk terug in de Motivaction-enquête. Waar in april nog 59% van de 650 ondervraagde Nederlanders aangaf hun collega’s te missen, is dit percentage nu gestegen naar 65%. En het overgrote merendeel (78%) hunkert er naar om weer één of meerdere dagen per week fysiek naar het werk te gaan.

Hoewel de precieze relatie tussen remote werken en ‘employee engagement’ en de daaruit volgende impact op de productiviteit een complexe is, geven de onderzoekers aan dat over de hele linie thuiswerken wel een impact zal hebben op de productiviteit. Tussen de €125 miljoen en €500 miljoen zal naar verwachting verloren gaan.

Stress

Het derde nadelige langetermijneffect van thuiswerken is de impact op de mentale gezondheid van mensen. Door op afstand te werken kan het gevoel van isolement en stress versterkt worden, zoals uit bevindingen van een andere survey naar voren komen. Daarbij werd gekeken naar het effect van remote werken tijdens de Covid-19-lockdowns.

Langdurig thuiswerken vergroot naar verwachting ook de kans op een burn-out. De Wereld Gezondheidsorganisatie kenmerkt deze als “gevoelens van energieverlies of uitputting, verhoogde mentale afstand van iemands werk, of gevoelens van negativiteit of cynisme richting de eigen functie en verlaagde professionele werkzaamheid”.

Burnouts vormen reeds een grote last voor de Nederlandse economie – jaarlijks goed voor een kostenpost van €2,8 miljard. Thuiswerken zou mogelijk nog eens tussen de €50 miljoen en €200 miljoen aan dat bedrag kunnen toevoegen.

Impact of working from home on burnout and stress

Op basis van de bevindingen hebben de onderzoekers van PwC een aantal adviezen voor bestuurders. Om te beginnen dienen zij te investeren in virtuele processen en technologie zodat medewerkers zo effectief mogelijk op afstand kunnen samenwerken. De tweede tip is om “mensen goed in de gaten te houden”, aldus Velthuijsen. “Zorg ervoor dat je weet hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld door middel van enquêtes.”

Tot slot is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen thuiswerken en fysiek samenkomen. “Hier zie je duidelijk een kantelpunt. Eén of twee dagen thuis is prima. Maar als iemand langer dan drie dagen per week thuis werkt, neemt de betrokkenheid af. Mensen melden zich makkelijker ziek en je ziet een hoger verloop”, stelt Velthuijsen. Van der Veen besluit: “Zoek een balans tussen kantoor, externe werkplekken en thuis.”