Bij Projective zorgt thuiswerken voor meer efficiëntie

08 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen maanden hoorden we al van verschillende kanten dat consultants zich relatief eenvoudig weten aan te passen aan het nieuwe normaal van remote en virtueel werken. Nieuw onderzoek van Projective en Exellys gehouden onder de circa 300 eigen werknemers bevestigt dit beeld.

Het advieskantoor stuurde een vragenlijst naar zijn gehele medewerkersbestand in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. En hoewel de bevindingen in de lijn der verwachting liggen, vormen ze toch een welkome bevestiging, vertelt Stefan Dierckx, CEO van het consultancybedrijf dat financiële instellingen helpt met het uitvoeren van complexe veranderprogramma’s

“Vanwege Covid-19 werken we allemaal zo goed als permanent vanuit huis. Een grote verandering natuurlijk, maar pre-corona was het bij ons al de gewoonte om elke maand een paar dagen thuis te werken. Wij hebben het geluk dat onze werknemers dit al deden en de juiste infrastructuur en middelen hebben om net zo efficiënt te zijn als normaal.” 

Wanneer gevraagd werd hoe thuiswerken van invloed is geweest op hun efficiency, gaf het merendeel van de werknemers aan dat dat zij net zo efficiënt werken als op kantoor. Sommigen geven zelfs aan dat hun efficiency is toegenomen, daarbij gebruikmakend van allerlei digitale communicatietools zoals MS Office of Zoom, of samenwerkingstools zoals Slack.

Bij Projective zorgt thuiswerken voor meer efficiëntie

Vooral het niet langer in de file staan zorgt voor een forse tijdswinst. Een kwart van de consultants en medewerkers van Projective en Exellys verloor hier dagelijks meer dan anderhalf uur aan. Corjan Mol, managing partner van Projective Nederland legt uit: “Niet pendelen leidt tot enorme tijdswinst. Uit ons onderzoek blijkt dat drie kwart van onze werknemers vroeger begint te werken en meer gedaan krijgt op een dag.”

Deze hogere efficiency zorgt voor een ‘triple win’. Ten eerste kunnen consultants meer tijd spenderen aan vraagstukken voor hun klanten, en kunnen ze (mits ze niet afgeleid worden) ook gefocust werken. Adviseurs voelen zich daarnaast zowel fysiek als mentaal beter dan voorheen. “Velen zijn meer gaan sporten, mediteren, tuinieren en gezonder gaan koken”, zegt Mol. En in het algeheel levert de hogere efficiency voor Projective onder de streep een hogere klant- en medewerkerstevredenheid op.

De medewerkers die wel een verlies aan efficiency ervaren zijn vooral ouders die jonge kinderen in huis hebben. “Hoe jonger de thuiswonende kinderen, hoe groter het verlies aan efficiëntie bij het werk. Als de kinderen ouder zijn en minder of geen zorg behoeven is het effect tegengesteld en stijgt de efficiëntie in gevallen tot boven het oude niveau”, legt Projective-partner Piet Impens uit. 

Andere factoren zoals IT-apparatuur en de werkplek hebben ook een invloed. Mol: “Uit onze studie bleek dat een comfortabele werkplek heel belangrijk is om efficiënt te kunnen werken. Denk aan een tweede beeldscherm of een goede bureaustoel. Die hebben we dan ook uit onze kantoren ter beschikking gesteld.”

Nieuwe normaal

De bevindingen uit het interne onderzoek bevestigen opnieuw de positieve resonantie op de aanpak die de afgelopen jaren bij Projective steeds meer aan terrein wist te winnen: “Wij geloofden al in een goede balans tussen thuiswerken en werken vanuit onze kantoren of die van onze klanten”, legt Dierckx uit. Volledig teruggaan naar hoe het voorheen was zien ze bij Projective dan ook niet snel gebeuren.

Het onderzoek van Projective volgt kort op het advies van de door de SER in het leven geroepen Denktank Coronacrisis, die het kabinet opriep om thuiswerken te blijven stimuleren, zelfs in het post-coronatijdperk. Thuiswerken, online-onderwijs en spreiding van werk- en onderwijstijden zouden Nederland helpen om de verkeersdrukte in te perken, duurzaamheid te verbeteren en het welzijn van mensen te vergroten.