First Consulting: 5 tips voor duurzame gedragsverandering

06 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De focus op het internaliseren van nieuw gedrag wordt vaak vergeten in veranderprogramma’s. En dat terwijl duurzame verandering valt of staat met medewerkers die op een andere manier gaan handelen en denken. Experts van First Consulting delen vijf tips voor het realiseren van duurzame gedragsverandering. 

1. Sluit gewenste gedraging aan op de visie en strategische doelstellingen

De kernwaarden en het daarbij gedefinieerd gedrag dient altijd afgestemd te zijn met de strategische doelen van een organisatie. Dit zorgt voor relevantie, draagvlak en concreetheid waar de gedragingen aan bijdragen. Het maakt ook de kosten en baten bespreekbaar. 

Bij het opstellen van de gedragingen is het van belang om te benadrukken welke huidige gedragingen al bijdragen aan het toekomstige succes. Neem tijdens grotere transformaties we de tijd om één gemeenschappelijke cultuur neer te zetten in lijn met de doelstellingen, kernwaarden en bijbehorend gedrag. 

2. Creëer betrokkenheid met gedeelde en aansprekende waarden

Zet als organisatie een inspirerend verhaal neer waar mensen graag bij willen horen. Doe dit door de kaders en verwachtingen van de aanpak met de leiders te schetsen. Maar betrek ook de medewerkers bij de totstandkoming van de boodschap, kernwaarden en gedragingen zodat ook zij zich onderdeel voelen van de verandering (zie figuur). 

Top-down en bottom-up gedragsverandering

Gevoel van urgentie komt niet alleen door een rationele onderbouwing te delen, maar juist door de emotionele betrokkenheid van medewerkers aan te spreken. Betrokkenheid komt dan ook vanuit het hart, voordat het in het dagelijks handelen en denken gaat werken. Vergeet niet om successen en falen op de korte termijn, en regelmatig, te delen en te vieren.

3. Maak het dagelijks handelen tastbaar en meetbaar

Bij een bottom-up benadering van gedragsverandering is het nodig het gewenste gedrag op operationeel niveau zo tastbaar en toepasbaar mogelijk te maken. Daarom is het van belang om (on)gewenste gedragingen te vertalen naar handelingen voor individuele functies. Ga continu met elkaar het gesprek aan over de verwachtingen en verbeteringen. 

Binnen First Consulting maken wij vaak gebruik van prestatiedialogen en dashboards om elkaar scherp te houden op wat we willen bereiken. Dit vormt de basis voor het nemen van beslissingen binnen de organisatie.

4. Versterk formele en informele leiders in hun rol

Leiders hebben een belangrijke rol in het voordoen van nieuw gedrag richting de werknemers. Ze zijn een soort megafoon en sponsor voor verandering in de organisatie. Ook leiders hebben hulp nodig om in het nieuwe gedrag te kunnen experimenteren. Biedt daar de juiste ondersteuning door met leiderschapsgedrag en teams aan de slag te gaan.

Vergeet ook de informele leiders niet. Betrek ze bijvoorbeeld in een ambassadeursnetwerk. Zij zijn onderdeel van de verandering en weten precies wat er nodig is en wat niet. 

5. Heb een lange adem en borg de verandering

Verandering in gedrag vergt een lange adem en constante aandacht. Het is vaak een niet-lineair proces dat vraagt om doorzettingsvermogen, coaching en (rol)voorbeelden van goed gedrag. Gedragsverandering neemt maanden, zo niet jaren in beslag.

Om lange termijn doelstellingen te borgen helpt het om de organisatie en specifiek de HR/Culture-afdeling vanaf het begin te betrekken. Ondanks de lange adem, constante voeding en aandacht, loont het de moeite. Focus op gedrag en leiderschap is één van de belangrijkste factoren om duurzame verandering in de organisatie te realiseren.

First Consulting helpt mee om gedragsverandering te realiseren op de werkvloer. Daarnaast levert het consultancybureau advies en projectmanagement rondom drie hoofdthema’s: Proces, Technology en Change.