RevelX helpt Sportinnovator met beoordeling van innovatiepartners

23 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau RevelX heeft de afgelopen periode Sportinnovator geholpen met de beoordeling en selectie van twaalf sportcentra. Deze centra, die zijn erkend als ‘Certified Partners’, vormen nu een belangrijk netwerk in ons land dat samenwerkt aan innovatie in de sport.

In 2014 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het TopTeam Sport, met als doel de impact van sportinnovatie vergroten en daarmee Nederland toonaangevend laten zijn. Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wetenschap en hbo, gemeenten, sport en de overheid.

Het Topteam Sport wil deze en overige partijen zo goed mogelijk betrekken bij sportinnovatie. Een jaar later werd door het TopTeam Sport de zogeheten Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 opgesteld. In deze agenda is de ambitie geformuleerd om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten: voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij.

RevelX oprichter helpt Sportinnovator met beoordeling innovatiepartners

Sportinnovator

Om deze agenda ten uitvoer te brengen werd in datzelfde jaar door het ministerie ook sportinnovatienetwerk Sportinnovator in het leven geroepen. Dit programma zet zich in om samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap, sport en overheid te stimuleren, om zo nieuwe innovaties in de sport te realiseren.

Sinds kort maken twaalf grote innovatiecentra als eerste deel uit van het sportinnovatienetwerk van Sportinnovator. Het gaat om de volgende twaalf innovatiecentra: InnoSportLab Sport & Beweeg, Sailing Innovation Centre, Centrum voor interactief bewegen, InnoSportLab de Tongelreep, TU Delft Sports Engineering Insitute, Sport Data Center, InnoSportLab ’s-Hertogenbosch, KNVB Campus, Innovatielab Thialf, Sportcentrum Papendal, AISS en EquInnolab.

De twaalf centra zijn beoordeeld aan de hand van een toetsingskader en mogen zich nu Certified Partner noemen van het sportinnovatienetwerk. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd zijn. De twaalf bedrijven werken onderling met elkaar samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling en vormen de motor achter innovaties in de sport- en bewegingswereld in zowel Nederland en daarbuiten.

Sportinnovator werd in het certificeringstraject bijgestaan door René Jongen en Matthijs Rosman, partners bij RevelX, en Harry van Dorenmalen, voorzitter van TopTeam Sport (en commissaris bij KPMG). RevelX is een adviesbureau uit Amsterdam dat onder andere gespecialiseerd is in commerciële vraagstukken, waaronder het ontwikkelen van groeistrategieën, versnellen van productontwikkeling en de implementatie van sales- en marketingtransformaties.

Uniek netwerk

Volgens Van Dorenmalen is het sportinnovatienetwerk van Sportinnovator “uniek” te noemen: “Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl.”

Deze innovaties versterken volgens Van Dorenmalen bovendien de kennisbasis voor sport en kunnen zorgen voor nieuwe business- of maatschappelijke waarde. “Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam netwerk of ecosysteem.”

Van Dorenmalen reikte de certificaten aan de innovatiecentra uit samen met TopTeam Sport medelid Maurits Hendriks, de technisch directeur van NOC*NSF.